Wolnomularstwo i architektura

wolnomularstwo.pl

Od czasów pierwszej Świątyni, „święte świętych” było idealną pustką. Najpierw był to pusty sześcian wewnątrz Świątyni Salomona, potem kopuły Michała Anioła, Wrena i Berga, teraz – matematyczna przestrzeń Mięsa. Współcześnie niektórzy krytycy przypisują tej przestrzeni zdolności
sprawcze, a architektowi tworzącemu tę pustkę – uczestnictwo w procesie stworzenia.

Daniel Karpiński, Architektura Wolnomularska

Wolnomularstwo i architektura, masoneria i architektura, architektura wolnomularska, architektura masońska, masoni architekci,
Architektura wolnomularska : próba przeniesienia w przestrzeń fizyczną abstrakcji intelektualnej i wartości etycznych – Daniel Karpiński (Ars Regia nr 19, 2010)

Styl paladiański

Motywy wolnomularskie w architekturze pałacu w Luberadzu – masoneria, neopalladianizm a “le romantisme primaire” – Mikołaj Getka-Kenig (Ars Regia nr 19, 2010)

Koncepcje wolnomularskie Andrzeja Jurkiewicza – Anna Maria Bauer (Ars Regia nr 19, 2010)

ZESPÓŁ PAŁACOWY W DOBRZYCY

ŚWIĄTYNIA SALOMONA

*

FREEMASONRY AND ARCHITECTURE (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)