Poezja wolnomularska

PRZYKŁADY POEZJI WOLNOMULARSKIEJ

Elżbiety Wichrowskiej “Antologia poezji masońskiej” – dyskusja redakcyjna (Ars Regia nr 9/10, 1995/1996)

Polska poezja wolnomularska w XVIII i na początku XIX wieku – Elżbieta Wichrowska (Ars Regia nr 1, 1993)

Esencja masońskiego świata – rytuał i poezja – Katarzyna Jarzyna

Mit o sądzie Parysa w optyce masońskiej myśli filozoficznej. Poemat Wasyla Majkowa „Суд Паридов” – Alina Orłowska (pdf)

Jan Winczakiewicz i “Inicjacje świętojańskie” – Elżbieta Wichrowska (Ars Regia nr 9/10, 1995/1996)

Stereotyp masona w twórczości Skamandrytów – Radosława Rodasik (Ars Regia nr 19, 2010)

SATYRYCZNE WIERSZE O WOLNOMULARZACH