Wolnomularskie inspiracje w literaturze

.

Wolnomularstwo a literatura
Niektóre tropy masońskie w literaturze i filmie – Administrator

Pisarze spod znaku cyrkla i węgielnicy – Bogumił M.Woźniakowski

Na tropie DZIECI WDOWY. Wybrane wątki wolnomularskie we współczesnej prozie – loża Konstytucja 3 Maja (DH)

Wolnomularskie inspiracje Andrzeja Struga – Karol Wojciechowski

Czesław Miłosz o masonerii – opracował Kamil Racewicz

Niegodny fartuszka – Cezary Leżeński

Wszystko wina to masona : karykaturalny obraz masonerii w “Dolinie trwogi” Artura Conan Doyle’a – Adam Podlewski (Ars Regia nr 17, 2007/2008)

https://wolnomularstwo.pl/baza_artykulow/wolnomularstwo-a-kultura/maly-ksiaze-wolnomularz-idealny/”>Mały książę – wolnomularz idealny? – Mirosława Dołegowska-Wysocka / deska loży Prometea

https://wolnomularstwo.pl/baza_artykulow/wolnomularstwo-a-kultura/apokryficzny-pamietnik-rafala-olbromskiego/”>Apokryficzny pamiętnik Rafała Olbromskiego z “Popiołów” – Karol Wojciechowski

Niemieccy pisarze-masoni – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 3, 1993)

Wątek masoński w powieści “Wojna i pokój” Lwa Tołstoja – Karol Wojciechowski

Powieść o Róży jako punkt wyjścia do rozważań o trudach podróży od rozumu do serca – Waleria F.

zobacz też:

LITERATURA MASOŃSKA

KSIĄŻKI O WOLNOMULARSTWIE