Jaworznicka masoneria, czyli jak to było z Kocim Zamkiem w Jaworznie?

Jaworznicka masoneria, czyli jak to było z Kocim Zamkiem w Jaworznie?

Jaworzno nasze miasto, oprac. Tadeka, 3 października 2022

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Po słynnej jaworznickiej budowli do dzisiaj przetrwało zaledwie kilka starych fotografii w Muzeum Miasta. Koci Zamek od początku swojego istnienia wzbudzał wiele emocji. Owiany aurą tajemniczości, uchodził za siedzibę niegdysiejszej masonerii. W jakim celu powstał i kto go zamieszkiwał?

Po Kocim Zamku w Jaworznie nie ma już praktycznie śladu. Zachowały się inne budowle oraz nasadzenia drzew, które otaczały budynek, gdy został posadowiony na terenie miasta.

Gdzie wzniesiono Koci Zamek?

Koci Zamek stanął przed I wojną przy ulicy Braci Gutmanów, dzisiaj Pocztowej, dokładnie naprzeciw parku miejskiego, w miejscu gdzie w latach 80. XX w. powstało słynne kino Sasanka, a obecnie mieści się Biedronka, apteka i klub “Alibi”. Był częścią XIX-wiecznego kompleksu parkowo-pałacowego.

Skąd charakter pałacowy?

Jaworzno w XIX w. aspirowało do miana przestrzeni miejskiej. Wraz z 2 połową XIX wieku zaczęła powstawać na naszym terenie publiczna reprezentacyjna zabudowa typowo miejska. W 1901 Jaworzno otrzymało prawa miejskie, więc architektura miała być zgodna z miejskim stylem. Na terenie między obecnymi ulicami Zielona, Pocztowa, Matejki oraz Pańską Górą założono powstanie większego kompleksu zabudowy o charakterze parkowo-pałacowym, parkowo-willowym. Ówczesny park, którego pozostałości w postaci miejskiego parku oraz 200-letnich pomników przyrody istnieją do dzisiaj, rozciągał się na znacznie większym areale. Wśród drzew wznoszono okazałe budynki willowe, na przykład istniejący po dziś dzień Gmach Gwarectwa Jaworznickiego, willa w którym dziś ma swoją siedzibę Muzeum Miasta Jaworzna czy słynne jaworznickie kasyno. Jednym z projektów reprezentacyjnych tego miejskiego kompleksu willi i pałacyków był właśnie…

więcej: