Loża Kopernik

Loża Kopernik

wolnomularstwo.pl

Loża Kopernik – powołana do życia w roku 1920 i obudzona w 1961 r. podziemiu, w czasach PRL – to jeden z najbardziej szczególnych warsztatów w dziejach polskiego wolnomularstwa. W jej okresie podziemnym należeli do niej od 1961 r. do 1991 r.: Jan Wolski, Stefan Zbrożyna, Tadeusz Gliwic, Aleksander Lutze-Birk, Józef Roliński, Marian Serejski, Julian Kulski, Erazm Samotycha, Tadeusz Wyszomirski, Jan Józef Lipski (na zdjęciu, wys.), Klemens Aleksandrowicz, Włodzimierz Zonn, Ludwik Cohn, Jerzy Jasiński, Janusz Maciejewski, Edward Lipiński i Antoni Słonimski, Jan Kielanowski, Klemens Szaniawski, Stanisław Wydźga, Hubert Janowski, Ignacy Sieradzki, Tadeusz Cegielski oraz Jan Kurman.

Dwóch Koperników na tajnym Wschodzie Warszawy – Karol Wojciechowski

Antoni Słonimski
Antoni Słonimski

Polska loża “Kopernik” w Paryżu – Jan Winczakiewicz (Ars Regia nr 2, 1993)

Macierzysta loża Polski “Kopernik” (“Copernic”) na Wschodzie Paryża : 70 lat historii (1939-2009) – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 19, 2010)

Jan Józef Lipski
Jan Józef Lipski

Uroczystości 70. rocznicy erygowania loży “Kopernik” (“Copernic”) na Wschodzie Paryża (3-4 grudnia 2009 roku) – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 19, 2010)

Edward Lipiński
Edward Lipiński