Belgia

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

belgia_tablica_zasluzonych

.

Belgijskie wolnomularstwo – informacje ogólne

Nurt liberalny i adogmatyczny:

Wielki Wschód Belgii
Największa organizacja wolnomularska Belgii, skupia ok. 10.000 mężczyzn. Posiada 104 loże: 43 z Walonii, 29 we Flandrii oraz 32 w Brukseli

Federacja Belgijska Le Droit Humain
Belgijska Droit Humain powstała w 1928 r. Obecnie skupia ok. 6.000 członków (głównie kobiety) i posiada 61 lóż: 21 holenderskojęzyczne, 40 francuskojęzyczne.

Wielka Loża Belgii
Obediencja powstała 4.12.1959 r.. W 1965 uznana oficjalnie przez UGLE za “regularną”. Od kńca lat. 70. GLB przyjęła konsekwentnie adogmatyczny charakter. Dziś skupia ok. 2.500 mężczyzn w 52 lożach: 18 w Walonii (francuskojęzyczne), 19 we Flandrii (holenderskojęzyczne) oraz 15 w Brukseli.

Wielka Loża Żeńska Belgii
Skupia ok. 1.500 kobiet w 29 lożach, w tym 5 holenderskojęzycznych

Nurt tradycjonalistyczny:

Regularna Wielka Loża Belgii
Obediencja ta została założona 15.6.1979 r. w wyniku rozłamu w Wielkiej Loży Belgii (odłączenia od niej 9 lóż pozostających przy G.A.O.T.U). Przyczyną rozłamu był stosunek do religii i odwołanie do Wielkiego Architekta. Wielka Loża Belgii przybrała bowiem na wzór organizacji francuskich kierunek zdecydowanie liberalny i laicki. GLRB jest natomiast obecnie najmniejszą organizacją masońską w Belgii i liczy ok. 1.400 mężczyzn skupionych w 42 lożach, w tym 17 flamandzkich. W jednej loży pracuje tutaj ok. 33 braci, co jest średnią znacznie mniejszą niż w lożach liberalnych.

.

Wolnomularstwo belgijskie

Historia wolnomularstwa belgijskiego

La franc-maçonnerie en Belgique au début du XXIe siècle – film po francusku

FREEMASONRY IN BELGIUM (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)