Budowniczowie katedr

Statuty stowarzyszenia kamieniarzy i murarzy z Ratyzbony (1498)

Masoneria jest nade wszystko związkiem pozytywnym, konstruktywnym a więc budującym. Obowiązek “budowania” (przede wszystkim duchowego) jest obowiązkiem i zadaniem każdego masona. Stąd symbolika odwołująca się do budownictwa, zwłaszcza do średniowiecznych budowniczych katedr (już w XIV w. w Anglii istniało “Bractwo wolnych mularzy”), z których zresztą w pewnym sensie nowożytny ruch masoński się wywodził.

Krótki szkic o genezie wolnomularstwa – Karol Racewicz

OPERATIVE MASONS (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)