Starożytne misteria

wolnomularstwo.pl

.

Bliska nam do dziś symbolika światła obecna jest już w samym terminie misteria. Grecki wyraz mysterion odnosi się do wszelkich kultów tajemniczych,
to znaczy takich, w których udział był dozwolony tylko wtajemniczonym, po spełnieniu uprzednio obrzędu inicjacji. Ale wyraz ten pochodzi od
czasownika myein, który znaczy „zamykać oczy” lub „zmrużyć oczy”.
Misterion to obrzęd, w którym inicjowany (mystes) ma oczy zamknięte i wolno mu je otworzyć dopiero w stosownym momencie. W sensie przenośnym można tu widzieć obrzęd odbywany w ciemności, po jego dokonaniu spotyka inicjowanego nagle światło.

Adam Ateńczyk, Eleuzis

 

Mitraizm : religia wtajemniczonych – Danuta Musiał (Ars Regia nr 7, 1994)

Hieroi logoi – tajne nauki starożytnych Greków? – Włodzimierz Lengauer (Ars Regia nr 2, 1993)

Eleuzis – Adam Ateńczyk (Ars Regia nr 7, 1994)

Empedokles i jego “Katharmoi” – Włodzimierz Lengauer, Krystyna Stebnicka (Ars Regia nr 6, 1994)

Muzy, kultura, edukacja – Tomasz Mojsik (Ars Regia nr 17, 2007/2008)

*

FREEMASONRY AND ANCIENT MYSTERY SCHOOLS (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)