Wiedza tajemna Mistrza Hirama Abiffa

Wiedza tajemna Mistrza Hirama Abiffa

Klub Ciekawych Wszystkiego – podkast, 22 maja 2023

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Podobno symbolicznym aktem założycielskim masonerii jest zabójstwo Mistrza z powodu tajemnej wiedzy zaklętej w “Słowie” – którą posiadł i nie chciał jej zdradzić.
Tak mówi legenda: w X wieku p.n.e. wielki budowniczy i architekt fenicki Hiram Abiff – na polecenie króla Tyru Hirama I przybył do Jerozolimy, aby wznieść świątynię na Górze Moria, dla króla Salomona – syna Dawida.
Mistrz Hiram Abiff, jako jedyny człowiek, poprzez wtajemniczenie w „Słowo”, posiadł wiedzę uniwersalną, wyjaśniającą wszystkie prawa rządzące Wszechświatem i życiem na Ziemi. Trzej murarze próbowali go zmusić do jej ujawnienia.
Co było dalej? Jak powstały Loże wolnomularzy? Jaka jest ich historia? Jak działają?
Zapraszam do wysłuchania mojej audycji z cyklu Klub Ciekawych Wszystkiego, której gośćmi są:
Prof. Tadeusz Cegielski – historyk, pisarz, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny UW; w latach 2000–2003 wielki mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polski.
Prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka – historyk, przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Historia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kierownik Katedry Historii XIX Wieku.

kliknij, by wysłuchać podcastu: