Masoneria wg Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Włoch

BoSK: RSDiU a polityka

wolnomularstwo.pl

Definicja masonerii według Wielkiego Mistrza GOI, Gustavo Raffi (2005):

“Masoneria to Wspólnota duchów wolnych i krytycznych, nie zaś stowarzyszenie sekretne. Nasze cele i nasze ambicje są jasne i takimi muszą pozostać dla społeczeństwa, w którym jesteśmy obecni jako element etyczny i kulturalny, a nie jako siła polityczna, tym bardziej sekretna.
Pracujemy nad naszym udoskonaleniem wewnętrznym w łańcuchu zgromadzeń, który ubogaca się poprzez konfrontację między różnicami i indywidualnościami poszukującymi prawdy i słuszności, poprzez nieustanne dzieło obróbki surowego kamienia, będącego naszą duszą. Nie jesteśmy religią, ani nie przeciwstawiamy się wiarom objawionym, przeciwnie, są one źródłem wewnętrznego ubogacenia dla naszych Braci – dla każdego w wolności serca i sumienia. Jako instytucja Masoneria nie proponuje prawd zbawienia czy sakramentów przeciwstawnych tym religijnym, ani nie podważa ich wartości, natomiast prowadzi i uczy różne osoby konfrontacji w duchu nieustannej otwartości i poszukiwania, a nie absolutnego relatywizmu, jako że wierzymy w istnienie Najwyższego Bytu i prawdy.
Po prostu pozostawiamy innym zadanie podania pewników i definicji teologicznych, które nie leżą w naszej kompetencji, starając się podejmować działania, w których wartości i przekonania poszczególnych osób znajdują oddźwięk w świadomości, że różnorodność może być bogactwem.”