Masoński plan Waszyngtonu

Masoński plan Waszyngtonu

teisinblog, 5 czerwca 2020

100 masonów

Przez wiele lat popularnością cieszyła się teoria mówiąca o założeniu miasta Waszyngton według reguł wolnomularskich. Przekonanie to wynikało po części z faktu, że Jerzy Waszyngton był wolnomularzem i podczas ceremonii położenia kamienia węgielnego pod gmach Kapitolu miał na sobie lożowe insygnia, co widać na rycinie na sąsiedniej stronie. Masońskie ceremonie położenia kamienia węgielnego były bardzo popularne w pierwszych latach historii amerykańskiej, toteż wielu wrogów wolnomularstwa wyrażało zaniepokojenie, że u podstaw powstania Stanów Zjednoczonych leżał masoński spisek.

Poparciem dla tej teorii miały być figury jakie rzekomo można dostrzec na planie miasta. „Węgielnica i cyrkle” miały się koncentrować na gmachu Kapitolu, widocznym na mapie u góry.

Plan urbanistyczny miasta jest dziełem architekta i inżyniera francuskiego Pierre’a l’Enfanta, któremu powierzył to zadanie Jerzy Waszyngton, toteż pojawiły się pogłoski, że także l’Enfant był wolnomularzem.

Tego rodzaju teorie są pełne fantazji, wymysłów i błędów. Nie ma żadnych dokumentów potwierdzających, że l’Enfant był masonem, zaś przy sporządzaniu projektu Kapitolu pracowało wielu niemasonów. Jak widać, na planie można łatwo dopatrzyć się cyrkla, ale…

przeczytaj więcej: