Wolnomularstwo w Brazylii

Kamil Racewicz 09.11.2005

trindade01

W Brazylii działa kilkadziesiąt obediencji skupionych w kilku konfederacjach. Najważniejsze konfederacje to GOB czyli Wielki Wschód Brazylii (skupiający 24 Wielkie Wschody poszczególnych stanów), COMAB ( Confederação Maçônica do Brasil) czyli Konfederacja Masonerii Brazylijskiej (skupiająca 18 Wielkich Wschodów, w tym trzy spoza GOB) oraz CMSB (Confederação da Maçonica Simbolica do Brasil) czyli Konfederacja Symbolicznej Masonerii Brazylijskiej (skupiająca 26 Wielkich Lóż poszczególnych stanów). Kilka innych Wielkich Lóż zrzesza CLIPSAS. Nie wszystkie obediencje masońskie są skupione w wymienionych konfederacjach. UGLE za regularną uznaje GOB.

Konfederacja GOB (Wielkie Wschody):

São Paulo
Distrito Federal
Espírito Santo
Amazonas
Rondônia
Tocantins
Roraima
Sergipe
Goiás

Konfederacja COMAB (Wielkie Wschody):

Paulista (miasto w stanie Pernambuco)
Amapá
Pará

Wspólne obediencje konfederacji GOB oraz COMAB (Wielkie Wschody):

Rio de Janeiro
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Bahia
Mato Grosso
Minas Gerais
Paraná
Piauí
Alagoas
Ceará
Maranhão
Mato Grosso do Sul
Paraíba
Pernambuco
Rio Grande do Norte

Wielki Wschód Brazylii posiada 1630 lóż i ok. 60 tys. masonów.

Konfederacja CMSB (Wielkie Loże)

Wielka Loża Masońska Brazylii
Wielka Loża Stanu Espírito Santo ( EN)
Wielka Loża Masońska Stanu Amazonas
Wielka Loża Stanu Rio Grade do Sul
Wielka Loża Stanu Maranhão

Pernambuco
Santa Catarina
Alogoas
Sergipe
Mato Grosso
Paraná
Minas Gerais
Roraima
Amapá
Paraíba
Goiás
Mato Grosso do Sul
Rondônia
São Paulo
Tocantins
Acre
Ceará
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Pará
Piauí

Obediencje niezrzeszone w GOB, COMAB, CMSB:

Wielka Loża Stanu Bahia (Brazylia)
Wielka Loża Arquitetos de Aquário – GLADA (Sao Paolo, Brazylia)
Wielki Wschód Narodowy Brazylii “Gloria do Occidente”
Wielka Loża Żeńska Masonerii Brazylijskiej
Wielka Mieszana Loża Masońska Brazylii
Droit Humain Federacja Brazylijska (EN)

W Brazylii loże pracują w następujących rytach:
1. Ryt Brazylijski (33 stopnie)
2. Ryt Adonhiramita COMAB (13 stopni)
3. Ryt Szkocki (33 stopnie)
4. Ryt Szkocki COMAB (3 stopnie)
5. Ryt Szkocki Dawny i Uznany (33 stopnie)
6. Ryt Francuski Nowoczesny (9 stopni)
7. Ryt Schroedera (3 stopnie)
8. Ryt York (3 stopnie)
9. Ryt Memphis (32 stopnie)

brasileiro

Autor: Kamil Racewicz
09.11.2005.