Józef Wybicki jako wolnomularz

Przypadająca w 1997 roku dwusetna rocznica powstania słów „Mazurka Dąbrowskiego” spowodowała zwiększone zainteresowanie dwoma głównym` bohaterami Pieśni: generałem Janem Henrykiem Dąbrowskim i Józefem Wybickim. Jednak najwięcej miejsca (co zrozumiałe) poświęca się samemu utworowi, nie do końca wyjaśnionym okolicznościom powstania tekstu – wreszcie recepcji „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” w poszczególnych zaborach. Zdawałoby się, że o … Czytaj dalej Józef Wybicki jako wolnomularz