Dawid Steinkeller

Dawid Steinkeller

wolnomularstwo.pl

Dawid Steinkeller – Instalowany Mistrz Wolnomularz (“Czcigodny Mistrz”), inicjowany do Wolnomularstwa dnia 13 czerwca 2010 r. w Sz∴L∴ “Moria” na Wsch∴ Rygi; regularyzowany w 2013 r. w Wielkiej Loży Kultur i Duchowości (G∴L∴C∴S∴).

Pracuje na Wsch∴ Warszawy w Sz∴L∴ nr 16 “Jan Henryk Dąbrowski” (G∴L∴C∴S∴). Został przyjęty do grona Mistrzów Instalowanych przez Wielkiego Mistrza Założyciela Marcela Laurent dnia 1 października 2016 r. w Sz∴L∴ nr 7 “Erasmus Roterodamus” na Wsch∴ Ustronia.

Publikuje na łamach „Acta Latomorum Rigensis”, „Wolnomularzu Polskim” i “Wolnomularstwo.pl”.

Prowadzi blog wolnomularski „Zaginione Słowo” poświęcony tradycyjnemu Wolnomularstwu adogmatycznemu, współczesnym interpretacjom symboli wolnomularskich i narracjom historii Powszechnego Wolnomularstwa.
 
 
Publikacje Brata Steinklellera, do których odnośniki znajdują się w naszej bazie artykułów:
 
 
Doświadczenie konwersji, a doświadczenie inicjacji – Dawid Steinkeller

Wolnomularstwo konserwatywne, tradycyjne i liberalne? – Dawid Steinkeller

Wolnomularstwo – nieślubne dziecko protestantyzmu? – Dawid Steinkeller

Czy dewiza “Wolność – Równość – Braterstwo” jest masońska? – David Steinkeller