Henryk Wierniewski

wolnomularstwo.pl

Henryk Wierniewski
Prowincjał-Radca Zakonu Wielkiej Loży Kultur i Duchowości (GLCS).
Do października 2016 roku Czcigodny Mistrz Loży Erasmus Roterodamus na Wschodzie Ustronia (GLCS).
Były Wiceprezydent Federacji Polskiej „Droit Humain”.

Urodzony 16 stycznia 1937 w Toruniu, był w 1951-1955 uczniem Technikum Budowlanego w Toruniu, w latach 1955-1957 – studentem Wydziału Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej. W czasie studiów grał w rugby w AZS Gdańsk w pierwszej lidze, w drużynie mistrzów Polski.

W 1957 na rowerze przez południową Europę dotarł do Francji i od 1958 studiował architekturę w Szkole Sztuk Pięknych w Paryżu. Następnie pracował w biurach architektonicznych w Paryżu, 1967-1992 w Kongo (Brazaville), Kongo (Zair), na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Kamerunie. Na Wybrzeżu Kości Słoniowej był doradcą finansowym prezydenta Henri Konan Bediego.

Od 1992 mieszka na południu Turcji i w Polsce, zajmuje się budownictwem i handlem międzynarodowym.

Został odznaczony srebrnym medalem Odrodzenia Polski za ofiarowanie bibliotece Zamku Królewskiego i bibliotece Muzeum Wojska Polskiego starodruków z XVII-XVIII w., oraz za pomoc Ośrodkowi Rzeźby w Orońsku, gdzie ufundował stypendia we Włoszech dla młodych rzeźbiarzy.

Henryk Wierniewski

Przepłynął w kanoe rzekę Kongo, od Stanleville do Leopoldville, oraz rzeki Comoe i Nzi na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W Afryce kolekcjonował motyle o koleoptery.

Do wolnomularstwa został przyjęty 30 VI 1989 w loży “L’Union des Differences” No 1030 (Wielka Loża Francji) w Paryżu; tu 25 VI 1991 nadano mu stopień mistrza.

W Polsce związany był z lożami Federacji Polskiej Droit Humain – Pod Ulem na Wschodzie Torunia oraz Braterstwo pod Wawelem na Wschodzie Krakowa. Był członkiem Rady Federacji Polskiej Droit Humain.

Henryk Wierniewski posiada 33 i ostatni stopień Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego.

 
 
 
 
 
 

Muzułmańskie zakony mistyczne i wolnomularstwo – Henryk Wierniewski

Wolnomularstwo i Stopnie – Henryk Wierniewski