Jerzy Dworak

Jerzy Dworak

wolnomularstwo.pl

Jerzy (Georges) Dworak (ur. 20 września 1936 w Warszawie) – Honorowy Prezydent Rady Federacji Polskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain”, Czcigodny Mistrz Loży „Braterstwo pod Wawelem” na Wschodzie Krakowa.

Do masonerii wstąpił w 1973 roku, był inicjowany w Wielkim Wschodzie Francji, którego był wieloletnim członkiem. Od 1974 do 1984 był równolegle członkiem Wielkiej Loży Francuskiej Rytu Memphis-Misraim. W 1992 związał się z francuskim Le Droit Humain, następnie współtworzył Jurysdykcję i Federację Le Droit Humain w Polsce (od 1993). Przez trzy kadencje był Czcigodnym Mistrzem Loży „Orzeł Biały” na Wschodzie Katowic, później Czcigodnym Mistrzem Loży „Pierre et Marie Curie” na Wschodzie Warszawy. Był Prezydentem Loży Doskonałości, Prezydentem Kapituły „Różanego Krzyża” i „Areopagu”. W dniu 16 września 2006 r., na V Konwencie, był wybrany Prezydentem Rady Federacji Polskiej.
Posiada najwyższy, 33. Stopień w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym.

Przedsiębiorca polsko-francuski. W roku 1957 wraz z żoną wyemigrował do Francji, tam pracował jako inżynier. Po 1989 ponownie zamieszkał w Polsce.

Być wolnym – Jerzy Dworak

zobacz też: