Tomasz Agatowski

Adam Witold Wysocki

Poznański poeta, felietonista i reportażysta. Urodził się w 1949 r. w Inowrocławiu. Zmarł w 2004 r. Publikował w prasie wojskowej, tygodniku ,,Wprost” i ,,Dzienniku Poznańskim”. Jego poetyckim debiutem był tomik Są nieba większe. Potem prowadził swą kawiarnię literacką “Finezja twórczości”.

*

Wszem wobec i komu trzeba wiadomym czynimy,
iż w dniu dzisiejszym, zgromadzeni na symbolicznym Wschodzie Warszawy
Członkowie Sz:. L:. Europa
uroczystą potrójną akoladą uczcili

pierwsze 50 lecie

TOMASZA AGATOWSKIEGO

znakomitego poety, pisarza i publicysty,
przyjaciela Sztuki Królewskiej,
wielce zasłużonego piewcy Piękna
i najlepszych tradycji ziemi wielkopolskiej,
społecznika i działacza kultury,
rzecznika porozumienia i tolerancji.

Drogiemu Jubilatowi Szanowna Loża Europa życzy na całą drugą pięćdziesiątkę dużo, dużo zdrowia, szczęścia w życiu osobistym oraz wielu sukcesów na wspólnej dla nas drodze ku powszechnej Wolności, Równości i Braterstwu.

Czcigodny Mistrz Sz.: L.: Europa,
/Adam Witold Wysocki/

Na W.: Warszawy, dnia 14 października 5999 Roku Prawdziwego Światła.

*