Bernard-Raymond Fabré-Palaprat – wolnomularz

Bernard-Raymond Fabré-Palaprat - wolnomularz

Gwiazda Morza, loża wolnomularska w Gdańsku (profil FB), 18 lutego 2024

100 masonów

Dziś przedstawiamy niezwykłą, barwną postać masona, lekarza, ezoteryka katolickiego, twórcy jednej z wersji Odnowionego Zakonu Templariuszy – B:. Bernarda-Raymonda Fabré-Palaprat.

Urodził się 23 maja 1773r w Cordes jako syn miejscowego chirurga. Jako młody człowiek wstąpił do seminarium w Cahors, ale jego studia przerwała Wielka Rewolucja Francuska. Studiował medycynę w Montpellier i Caen, gdzie uzyskał dyplom lekarza w 1798 r.

W Paryżu wstąpił do masonerii w loży des Chevaliers de la Croix. Loża ta podlegała Wielkiemu Wschodowi Francji i była skoncentrowana wokół legendy rycerskiej. Jej Czcigodny Mistrz, doktor Jacques-Philippe Ledru, przekonał Fabré-Palaprata o linii templariuszy składającej się z dwudziestu dwóch wielkich mistrzów Zakonu Świątynnego rozciągającej się od czasów Hugona de Paynsa.

Tu rozpoczyna się niezwykła historia, rodem z powieści płaszcza i szpady, ale jednocześnie bardzo charakterystyczna dla rzeczywistości przełomu XVIII i XIX w.

Fabré-Palaprat ogłosił, że odnalazł starodawny dokument, zwany Kartą Larmeniusa lub Carta Transmissionis, spisany w lutym 1324 r. i szczegółowo opisujący przekazanie przywództwa templariuszy Larmeniusowi po śmierci Jakuba de Molay (dokument ten jest obecnie przechowywany w archiwum masońskim Mark Masons Hall w Londynie).

Larmenius był urodzonym w Palestynie chrześcijaninem, który został członkiem Zakonu Templariuszy pod koniec wypraw krzyżowych. Był następnie nauczycielem templariuszy na Cyprze po upadku Akki w 1295. Został ostatecznie wyniesiony na urząd Seneszala (drugi najwyższy stopień w Zakonie).

W dokumencie Larmenius stwierdza, że…

przeczytaj więcej na stronie FB Gwiazdy Morza: