Gebhardt Lebrecht von BLÜCHER

wolnomularstwo.pl

100 masonów

Książę Gebhardt Lebrecht von BLÜCHER, (1742-1819) :

Pruski generał, współtwórca (wraz z Wellingtonem) zwycięstwa nad Napoleonem pod Waterloo.
Należał do loży “Archimedes” na Wschodzie Altenburga

Gebhard Leberecht von Blucher - mason

.