Helvetius – wolnomularz

Helvetius - wolnomularz

fragmenty oraz wygenerowany przy pomocy AI portret pochodzą z książki “100 masonów, którzy zmienili świat

Prawa zawdzięczają siłę obyczajom.

Claude Adrien Helvétius

Claude Adrien Helvétius (1715-1771), francuski filozof i ekonomista, wniósł znaczący wkład w dzieje świata swoimi poglądami na temat edukacji i ludzkiej natury. Powtarzał za Lockiem, że umysł nie ma żadnych idei wrodzonych, a człowiek rodzi się jako czysta tablica, czyli „tabula rasa”, w związku z tym kluczową rolę odgrywa wychowanie. W związku z tym promował ideę równości i równych szans dla wszystkich ludzi. Twierdził, że motorem działań ludzkich jest egoizm, krytykował moralność opartą na religii i wprowadził do filozofii i ekonomii pojęcie utylitaryzmu. Wyłożył zasady swojej filozofii w książce „O umyśle” („De l’esprit”), która wywołała ostry sprzeciw Kościoła i władz uniwersyteckich i została publicznie spalona. Jednocześnie przyjęły ją z uznaniem kręgi oświeceniowe, a Helvetius był chętnie przez nie zapraszany do dyskusji (np. w roku 1765 odwiedził Prusy, na osobiste zaproszenie Fryderyka II). Helvétius był jednym z najważniejszych filozofów XVIII wieku i jego poglądy miały znaczący wpływ na rozwój filozofii, ekonomii i teorii polityki.

Według Encyklopedii Masońskiej C.Lenninga, Locke został przyjęty do loży w roku 1696, a więc na 20 lat przed początkiem zorganizowanego wolnomularstwa. Co prawda mimo to trwają dyskusje co do jego przynależności, ale zważywszy, że istnieje list, w którym się do niej przyznaje, a wielu współczesnych mu wolnomularzy uważało go za Brata, sądzimy, że możemy z czystym sercem umieścić go w tej książce.

Polecamy również: