Henri La Fontaine – działacz Ligi Narodów

Henri Lafontaine mason

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

.

Henri LA FONTAINE  (1854-1948) :

Belgijski polityk, socjalista, profesor nowego Wolnego Uniwersytetu Brukselskiego od 1894 do 1919. W roku 1913 otrzymał pokojową Nagrodę Nobla.

Należał do wolnomularstwa, poczynił wielkie starania na rzecz stworzenia w Belgii lóż le Droit Humain.