Leon Gambetta – wolnomularz

Leon Gambetta - mason

wolnomularstwo.pl

100 masonów

.

Leon GAMBETTA (1838-1882) :

Adwokat, jeden z przywódców opozycji pod koniec Drugiego Cesarstwa, następnie twórca Obrony Narodowej w latach 1870-1871, i Obrony Republikańskiej po 16 maja 1877.

Inicjowany w 1869 r. do loży “La Réform”.

.