Monteskiusz – wolnomularz

Monteskiusz mason

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Monteskiusz – Charles Louis de Secondat, baron de MONTESQUIEU (1689-1755) :

Członek Akademii Francuskiej, autor Ducha Praw. Wraz z Johnem Locke inspirator postępowego przeorganizowania stosunków społeczno politycznych.

Incjowany w 1730 w loży “Horn Tavern” na Wschodzie Westminster w Londynie.

zobacz też: