Vannevar Bush – wolnomularz

Vannevar Bush - wolnomularz

fragmenty oraz wygenerowany przy pomocy AI portret pochodzą z książki “100 masonów, którzy zmienili świat

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Zajmowanie się nauką nie oznacza lekceważenia spraw ducha. W istocie, właściwe uprawianie nauki ma zapewnić ramy, na których może się wznieść duch.

Vannevar Bush

Vannevar Bush (1890-1974) był amerykańskim inżynierem, wynalazcą i administratorem naukowym, który podczas II wojny światowej kierował Biurem Badań Naukowych i Rozwoju (OSRD), przez które prowadzono prawie wszystkie wojskowe badania rozwojowe, w tym ważne dla postępów w dziedzinie radaru i bomby atomowej. Był również twórcą Analizatora Różnicowego, jednego z pierwszych komputerów analogowych. Po wojnie Bush napisał słynny raport „Science – The Endless Frontier”, w którym zaproponował utworzenie Narodowej Fundacji Nauki (NSF) jako agencji rządowej wspierającej podstawowe badania naukowe. Bush jest również uważany za proroka technologii cyfrowych dzięki swojemu esejowi „As We May Think” z 1945 roku, w którym przedstawił koncepcję hipertekstu i urządzenia nazywanego memexem, które miało być osobistym archiwum informacji dla każdego użytkownika. Vannevar Bush jest uważany za jednego z najbardziej znaczących i wpływowych inżynierów i naukowców w historii amerykańskiej nauki i technologii.

Vannevar Bush był aktywnym wolnomularzem, pełnił rolę Czcigodnego Mistrza w ‘Richard C. Maclaurin Lodge’ w Cambridge w stanie Massachusetts.