BoSK: UFL wobec wydarzeń na świecie

Universala Framasona Ligo

Poniżej zamieszczamy kolejny rozdział książki Karola Wojciechowskiego “Bitwa o Sztukę Królewską.

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego
  • UFL wobec wydarzeń na świecie

W obliczu wydarzeń wojennych i w reakcji na przemoc stosowaną wobec adeptów sztuki królewskiej, Powszechna Liga Wolnomularska (UFL), wbrew wcześniej przyjętym deklaracjom, upolityczniała się w coraz większym stopniu. Już na kongresie w Hadze (3.09.1933) wezwano wszystkich członków i sympatyków, żeby w świecie profańskim z całym wysiłkiem występowali przeciwko wszystkim, którzy lekceważą postanowienia paktu o Lidze Narodów i Traktatu Paryskiego i chcą doprowadzić do wybuchu nowej wojny. Ostro napiętnowano w uchwale ów „głosicieli przemocy”; na kongresie mówiono również o potrzebie wezwania wszystkich rządów świata, by niezwłocznie zjednoczyły się przeciwko tym państwom, które zagrażają pokojowi na świecie. Kongres poszedł jednak dalej niż AMI i powołał w skrytości specjalną komisję, która miała zajmować się udzielaniem pomocy adeptom z prześladowanych obediencji niemieckich. Na kongresie w Thune (Szwajcaria, 19-21 sierpnia 1938 r.) również zaapelowano do swoich członków i grup krajowych o pomoc wszelkim uchodźcom, bez względu na ich pochodzenie, rasę, religię czy poglądy polityczne. Do AMI natomiast wystosowano apel, żeby jej obediencje zapewniły pomoc wolnomularzom wygnanym ze swojej ojczyzny.

UFL cieszyła się znacznie mniejszym zainteresowaniem, gdyż pozostawała na uboczu sporów o regularność i przynależność obediencyjną. Dlatego też po wojnie przez pewien czas w spokoju kontynuowała działalność i pomyślnie się rozwijała. Reaktywowały się jej grupy szwajcarskie, francuskie i niderlandzkie. Wstąpili do niej także nieliczni Austriacy, Anglicy i Duńczycy, powstała również grupa niemiecka. Na kongresie w Paryżu w 1949 r. zmieniono nazwę na LUF (Liga Uniwersalna Wolnomularzy).

Jednakże wcześniejsze, złowrogie ustosunkowanie się Wielkiej Loży-Matki do Ligi, przyniosło negatywne skutki  Bardzo wiele środowisk wolnomularskich, m.in. w Austrii czy Szwajcarii, przyjmowało te sugestie, a grupy krajowe ulegały rozwiązaniu. Chcąc zniwelować rezultaty tych  wrogich działań, Liga zezwoliła na przynależność do niej bez udziału grup krajowych.

Następna część:

1 thought on “BoSK: UFL wobec wydarzeń na świecie”

  1. OPowiastka Humoreska Anegdotka Z serii MOje własne ale idzie ale idzie !!!! MOtto MAxyma MA i żęby nie było że to jest angielski Żart o “w toku negocjacji tak zwanego Brexitu Pomiędzy United Kingdomm Aaa… European Uniojon Ja Jasiu Jasiek Jasio Zabiera Głos pss… Zapomnieliście wpisać do anexu ten Most; pss… nie zapomnijcie w wpisać tego MOstu please do not forget to issiue the Brige in betwean (pomiędzy) ” em em em marcin mem

Dodaj komentarz