Bitwa o Sztukę Królewską (BoSK)

BoSK: RSDiU a polityka

Rozpoczynamy cykliczną publikację (co tydzień kolejny rozdział) trzeciego, poprawionego i uzupełnionego wydania książki Karola Wojciechowskiego “Bitwa o sztukę królewską. Traktat o masonerii i regularności” 

 © Copyright Karol Wojciechowski i wolnomularstwo.pl

Bitwa o Sztukę Królewską

Recenzje:

Kamil Racewicz: Bitwa o Sztukę Królewską: Książka Karola Wojciechowskiego


Tadeusz Kracki – Mamy następcę Ludwika Hassa?


Jerzy Zawrat – Bitwa o Sztukę Królewską wciąż trwa

Bitwa o sztukę królewską. Traktat o masonerii i regularności

Pamięci Br:. Townsenda Scudder’a (1865-1960) (źródło informacji o licencji)

Przedmowa

Rozdział I. Panorama Ars Regia i szczypta definicji
1. Definicje wolnomularstwa
2. Uznanie dawniej i dziś. Zasady
3. Panorama masonerii “nieregularnej”
4. Zasady rozpoznawania masonerii “pozaregularnej”
5. Zróżnicowanie w ramach wolnomularstwa regularnego
6. Masoneria nieregularna a dzika loża

Rozdział II. Spór o Andersona i landmarki, czyli kto naprawdę wprowadzał innowacje do masonerii
1. Początki zorganizowanego wolnomularstwa spekulatywnego
2. Konstytucja Andersona – tradycja czy postęp?
3. Osoba Jamesa Andersona
4. Landmarki dawniej i obecnie
5. Innowacyjna zasada terytorialności

Rozdział III. 1877 r. czy wcześniej?
1. Francuzi nie byli pierwsi. Mit niezwłocznego zerwania stosunków
2. Droga do laicyzacji sprzed 1877 r. i dalsze reperkusje

Rozdział IV. Niejasny obraz ideowy wolnomularstwa światowego do lat 30. XX w.
1. Wolnomularstwo męskie u progu lat 30. w Europie i Ameryce Południowej
2. Pozycja wolnomularstwa francuskiego i innych organizacji liberalnych w świecie Ars Regia
2.1 Pierwszy kontratak brytyjskich Anglosasów
2.2 Francja
Wielki Wschód i Wielka Loża Francji / RSR i powrót tradycyjnej Sztuki Królewskiej do Francji / Camille Savoire i Wielkie Kolegium Rytów WWF / Wielka Loża Niezależna i Regularna Francji na tle swych francuskich konkurentów
3. Wolnomularstwo anglosaskie wobec prześladowań wojennych Sztuki Królewskiej w Europie

Rozdział V. Wolnomularstwo amerykańskie wobec masonerii francuskiej i nurtu liberalnego
1. 1868 r. i 1877 r.
2. Odbudowa stosunków z wolnomularstwem romańskim .
3. Dyskusje amerykańskich masonów o obliczu ideowym wolnomularstwa francuskiego .
4. Ponowne zrywanie więzi
5. Okres powojenny. Koniec podwójnego uznania

Rozdział VI. Ryt Szkocki Dawny i Uznany w skali międzynarodowej – przemiany
1. Ryt szkocki – narodziny, rozwój, dylematy ideowe
2. Międzynarodowe zjazdy RSDiU
3. Adogmatyzm rytu szkockiego
4. RSDiU a polityka
5. Ryt Szkocki – powojenna stabilizacja

Rozdział VII. Międzynarodowe inicjatywy masońskie w okresie międzywojennym i po wojnie
1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolnomularskie AMI
1.1 Okoliczności powstania
1.2 Struktura i zasady stowarzyszenia
1.3 Członkostwo w AMI i autorytet stowarzyszenia
1.4 AMI a obediencje “w pełni” regularne
1.5 Wystąpienie Wielkiej Loży Nowego Jorku i Wielkiego Wschodu Holandii
1.6 W obliczu wojny
1.7 Smutny finał
2. Powszechna Liga Wolnomularska (UFL)
2.1 Początki
2.2 UFL wobec wydarzeń na świecie
2.3 Pod ostrzałem anglosaskim
3. Międzynarodowa aktywność wolnomularska w okresie powojennym
3.1 Kraje latynoamerykańskie
3.2 CLIPSAS i inni

Rozdział VIII. Zmiana układu sił czyli droga do izolacji liberalnych po wojnie
1. Bilans zniszczeń i strat wojennych
2. Kontratak Anglosasów. Zwycięzca dyktuje warunki
3. Francja czyli nieregularna wyspa w morzu regularności
4. Losy powojenne Sztuki Królewskiej w innych krajach
4.1. Niemcy i Austria
4.2. Szwajcaria – europejska wyspa Ars Regia w morzu wojny
4.3. Beneluks
4.4. Portugalia
4.5. Skandynawia
4.6. Włochy
4.7. Azja
4.8. Ameryka Południowa
4.9. Afryka
5. Mechanizmy wewnętrznych podziałów obediencyjnych

Rozdział IX. Wielka Loża Narodowa Polski i jej perypetie doktrynalne
1. Krótka historia reaktywacji wolnomularstwa polskiego u progu XX w.
2. Oblicze ideowe wolnomularstwa w II RP. Kierunek społeczny czy “duchowy”?
3. Podstawowe zasady konstytucyjne wolnomularstwa polskiego w II RP .
4. “Konserwatywno-liberalne” relacje WLNP. Historia uznań polskiego wolnomularstwa w II RP
5. Wolnomularze polscy
6. Społeczno-polityczna aktywność wolnomularstwa polskiego
7. Loże “Kopernik” a regularność polskiej masonerii
8. Kto przejął cechy dawnego wolnomularstwa polskiego?

Rozdział X. Kobiety a wolnomularstwo

Kobiety a wolnomularstwo 

Rozdział XI. Antyklerykalizm a regularność masońska
1. Wprowadzenie do tematu
2. Antykościelne działania masonerii włoskiej
3. Polskie wolnomularstwo wobec problemu klerykalizmu

Rozdział XII. Regularyzacja
1. Definicja
2. Regularyzacja a ponowna inicjacja. Praktyka lóż amerykańskich i europejskich
3. Regularyzacja w Polsce
4. Liberalni, którzy regularyzują
5. Wnioski końcowe

Rozdział XIII. Paradoksy losu
1. Postępowy epizod w Memphis-Misraim
2. Wolnomularstwo prusko-niemieckie i jego aktywność na ziemiach polskich w czasach II RP
2.1. Krótki rys historyczny początków masonerii niemieckiej
2.2. Wolnomularstwo niemieckie wobec przemian społeczno-politycznych i wydarzeń wojennych w XIX i XX w.
2.3. Wolnomularstwo prusko-niemieckie na ziemiach polskich i w II RP
2.4. Paradoksalna sytuacja Związku Niemieckich Lóż Wolnomularskich .
3. Prince Hall
3.1 Narodziny wolnomularstwa czarnoskórych
3.2 Casus Prince Hall jako przykład manipulacji zasadami uznania przez wolnomularstwo białych w USA
3.3 Wolnomularstwo afroamerykańskie po II wojnie św.
4. Wielkie Przeorstwo Galów
5. Casus rumuński
6. Kościuszko pod Białym Orłem z nieregularnego Wschodu?
7. Wolność – Równość – Braterstwo

Rozdział XIV. Dlaczego nie warto przesadzać. Logika i konsekwencje
1. Być świętszym od papieża
Pierwociny masonerii spekulatywnej / Nurt pozaregularny a wolnomularstwo / Regularność / Kim jest Wielki Architekt Wszechświata / Jak to było z 1877 r.? / Zróżnicowany krajobraz wolnomularstwa francuskiego / Wolnomularstwo amerykańskie a Sztuka Królewska we Francji /Heretycy w rycie szkockim / AMI jako platforma współpracy regularnych, liberalnych i quasi-regularnych / Wojenna i powojenna klęska nurtu pozaregularnego / Zmiana twarzy obediencji quasi-regularnych i niektórych regularnych / Konserwatyści na służbie polityki czyli o parę słów o masonerii staropruskiej i niemieckiej / WLNP jako przykład wierności nurtowi romańskiemu pod szyldem WBW / Czy nieregularni to też masoni? / Argumentum a simile czyli parę słów o analogiach / .i cała reszta.
2. Konsekwencje upraszczania terminologii w imię jedynie słusznej idei
3. Różne punkty widzenia kwestii
4. Uświęcona wizja historii

Zakończenie .

Apendyks. Wielki Architekt Wszechświata. Kim/czym jest i z czego buduje?
1. Troszkę historii
2. Budować z niczego
3. Koncepcje Wielkiego Architekta Wszechświata
4. Wielki Architekt na gruncie polskiego wolnomularstwa
5. Podsumowanie

Wykaz skrótów
O Autorze


1 thought on “Bitwa o Sztukę Królewską (BoSK)”

Dodaj komentarz