BoSK: Stowarzyszenie AMI – okoliczości powstania

BoSK: Stowarzyszenie AMI - okoliczości powstania

Poniżej zamieszczamy kolejny rozdział książki Karola Wojciechowskiego “Bitwa o Sztukę Królewską. Zdjęcie: Kongres AMI

ROZDZIAŁ VII. MIĘDZYNARODOWE INICJATYWY MASOŃSKIE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM I PO WOJNIE

1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolnomularskie AMI

1.1  Okoliczności powstania

Biuletyn AMI

Obediencje „nieregularne”, zarówno te, które znajdowały się blisko nurtu konserwatywnego (tzw. quasi-regularne), jak i liberalne, długo nie posiadały wspólnej instytucji/porozumienia na wzór wspomnianej Konferencji Wielkich Mistrzów USA. Dopiero z inicjatywy Wielkiej Loży Szwajcarskiej „Alpina”, inspirowanej w tym zakresie i wspieranej finansowo przez… Wielką Lożę Stanu Nowy Jork (sic!), odbyły się w marcu i październiku 1921 r. dwie narady w sprawie utworzenia międzynarodowego zrzeszenia masońskiego, w których wzięło udział kilkanaście obediencji europejskich (za wyjątkiem brytyjskich, irlandzkich, prusko-niemieckich oraz skandynawskich, które z przyczyn ideowych odmówiły udziału) oraz rozmaite z Ameryki Łacińskiej i Północnej. Działo się to wszystko w atmosferze nadziei związanych z powołaniem Ligi Narodów, w której budynku zresztą spotkanie to miało miejsce. Nie bez znaczenia jest fakt, że główną rolę we wspomnianych naradach grał wymieniony na wstępie niniejszego Traktatu, Townsend Scudder, ex-dyrektor Misji Zamorskiej Wielkiej Loży Nowego Jorku i zarazem wielki rzecznik powszechnego zbliżenia masońskiego. Wtenczas to, 21 października 1921 r., utworzono Międzynarodowe Zrzeszenie Wolnomularskie (Association Maçonnique Internationale – AMI), którego siedzibą została Genewa, a wielkim kanclerzem John Mossaz z „Alpiny”. Stowarzyszenie zostało utworzone przez 10 obediencji europejskich (Wielka Loża Austrii, Wielki Wschód Belgii, Wielka Loża Bułgarii, Wielki Wschód Hiszpanii, Wielki Wschód Francji, Wielki Wschód Włoch, Wielki Wschód Holandii, Wielki Wschód Portugalii, Wielka Loża Szwajcarii oraz niemiecka Wielka Loża „Wschodzącego Słońca” z Nuernberg, 1 północnoamerykańską (Wielka Loża Stanu Nowy Jork) oraz euroazjatycką (Wielki Wschód Turcji). Wśród nich znajdowały się dwie w pełni regularne potencje mularskie WLNJ oraz WW Niderlandów. Wolnomularstwo USA reprezentowali ponadto bracia Townsend Scudder, Wm. C. Prime i Arthur S. Tompkins.

___

więcej o AMI (po francusku):

http://sifodierisinvenies.overblog.com/2015/02/association-maconnique-internationale.html

__________

Kolejny rozdział:

Dodaj komentarz