Karol Wojciechowski

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

KAROL WOJCIECHOWSKI – były działacz wolnomularski, publicysta (w latach 2006-2015 członek redakcji Wirtualnego Wschodu Wolnomularskiego – wolnomularstwo.pl); autor kilkudziesięciu tekstów poświęconych szeroko pojętej tematyce wolnomularskiej i pokrewnej, w szczególności z dziedziny historii masonerii, problematyki rytów i rytuałów wolnomularskich, symbolizmu masońskiego oraz relacji międzyobediencyjnych. Opublikował również dwie monografie poświęcone m.in. ww. zagadnieniom: “Ryt francuski. Od alchemii do racjonalizmu” (wyd. 1, 2009) oraz “Bitwa o Sztukę Królewską. Traktat o masonerii i regularności” (wyd. 1, 2011).
Do wolnomularstwa został przyjęty w loży „Wolność Przywrócona” Wielkiego Wschodu Polski (stopnie kolejno: uczeń – 30 sierpnia 2005 r.; czeladnik – 22 lutego 2006 r.; mistrz – 27 września 2006 r.) wchodzącej w skład Wielkiego Wschodu Polski, w której od września 2006 r. do sierpnia 2008 r. sprawował godność Eksperta. Był również członkiem-założycielem Trójkąta WWP „Jedność” na Wschodzie Trójmiasta, od października 2007 r. do sierpnia 2009 r. pełnił funkcję Przewodniczącego. Z dniem 31 sierpnia 2009 r. podjął decyzję o wystąpieniu z wszelkich struktur wolnomularskich, pozostając przy swoich zainteresowaniach w tym zakresie.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zawodowo zajmuje się doradztwem biznesowym.

.

o Karolu Wojciechowskim:
Karol Wojciechowski
Mamy następcę Ludwika Hassa? – Tadeusz Kracki

artykuły Karola Wojciechowskiego w naszym serwisie:

Słowo wstępne na otwarcie serwisu wolnomularstwo.pl

Apokryficzny pamiętnik Rafała Olbromskiego z “Popiołów” – Karol Wojciechowski (deska)

Wątek masoński w powieści “Wojna i pokój” Lwa Tołstoja – Karol Wojciechowski

Templariusze – Karol Wojciechowski

Pozostałe regalia i insygnia – Karol Wojciechowski


artykuły o Rycie Francuskim:

Ryt Francuski (Nowoczesny) – Karol Wojciechowski
Karol Wojciechowski
Polskie wolnomularstwo a Ryt Francuski – Karol Wojciechowski

Ryt Francuski a stopień Różanego Krzyża – Karol Wojciechowski

książki Karola Wojciechowskiego:

Bitwa o sztukę królewską. Traktat o masonerii i regularności (książka publikowana w częściach na naszym portalu)

Ryt Francuski: od alchemii do racjonalizmu – polska książka o RF

artykuły Karola Wojciechowskiego poza naszym serwisem:

Polskie wolnomularstwo wobec problemu klerykalizmu – Karol Wojciechowski