Dlaczego Prometea?

BoSK: RSDiU a polityka

wolnomularstwo.pl

Nasza Loża narodziła się 4 listopada 2000 roku jako owoc trwającej 7 lat budowy Róży Wiatrów. Siostry założycielki wybrały jednogłośnie nazwę PROMETEA.

Uważałyśmy, że nazwa ta jest adekwatna dla pierwszej w historii naszego kraju loży kobiecej (nie licząc osiemnastowiecznych Lóż Adopcyjnych).

W pierwszym rzędzie nawiązuje ona do idei walki Prometeusza o swobodę człowieczego ducha i o szczęście dla całej ludzkości, walki ciężkiej, pełnej ofiar i poświęceń, ale ostatecznie uwieńczonej zwycięstwem. Jego przykład dodaje nam odwagi koniecznej do przetrwania w ciągle jeszcze niezbyt przyjaznym otoczeniu.

Miałyśmy także na uwadze fakt, że Prometeusz, który wykradł bogom ogień by go ofiarować ludzkości, uważany jest w kulturze europejskiej za legendarnego inicjatora wszelkich sztuk i rzemiosła – i to nas dopinguje do dobrze wykonanej roboty.

A jak odkryłyśmy, że po grecku promethea znaczy „przewidująca” nie miałyśmy już żadnych wątpliwości co do trafnego wyboru nazwy. To nam pozwoliło użyć formy żeńskiej i dorzuciło kolejne znaczenie.

Jesteśmy dumne z nazwy naszej Loży, będącej nośnikiem drogich nam wartości: wiary w wielkość człowieczego ducha, odwagi i wytrwałości w pracy oraz jasnego i pozytywnego spojrzenia w przyszłość w zgodzie z naszymi wolnomularskimi ideałami.

Na zakończenie pragnę przytoczyć autentyczną anegdotę:

Pan, który odlewał w srebrze nasze medale nazywa się SĘP. Taki zbieg okoliczności!

R.L. PROMETEA n° 349 à l’Or. de Varsovie – Pologne

Autor: Administrator
18.02.2008.