Prometea

BoSK: RSDiU a polityka

 

W Polsce tradycje lóż kobiecych sięgają czasów Oświecenia, natomiast lóż mieszanych – dwudziestolecia międzywojennego. Aktualnie w Polsce istnieją zarówno loże mieszane, jak i kobiece. Pierwsza loża kobieca – Prometea – podlega organizacyjnie obediencji francuskiej, Wielkiej Żeńskiej Loży Francuskiej , od której otrzymała patent, co miało miejsce w dniu 4.11.2000 r.

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Polskie masonki, które utworzyły Prometeę, swe wolnomularskie początki mają w roku 1993 i wywodzą się z paryskiej loży “Róża Wiatrów”. W 1998 r. utworzyły one tzw. Trójkąt na Wschodzie Warszawy skupiający 12 sióstr, a dwa lata później powstała loża. Loża ta liczy obecnie ok. 30 kobiet, należy do niej m.in. dr Mirosława Dołęgowska-Wysocka (redaktor naczelna i wydawca “Gazety Ubezpieczeniowej”).

Dzieje masonerii kobiecej >

Suknia i fartuszek – Biblioteczka Wolnomularza Polskiego, nr 5 >

Deski Prometei >>>

strona loży Prometea