Fryderyk II Wielki – wolnomularz

fragmenty oraz wygenerowany przy pomocy AI portret pochodzą z książki “100 masonów, którzy zmienili świat

Ludzie poddali się władcom, aby zapewnić sobie porządek prawny. To jest prawdziwe źródło suwerenności. Ci władcy byli pierwszymi sługami państwa.

Fryderyk II Wielki

Fryderyk II Wielki (1712-1786), król Prus od 1740 do 1786 roku, wniósł znaczący wkład w dzieje świata poprzez swoje reformy i działania na arenie międzynarodowej. Pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich. Jego główne osiągnięcia to: — Reformy wewnętrzne: Fryderyk Wielki wprowadził wiele reform wewnętrznych, które usprawniły i modernizowały administrację państwową i gospodarczą. W szczególności ustanowił nowy system sądownictwa i administracji, który zapewnił bardziej sprawiedliwy i efektywny wymiar sprawiedliwości. — Rządy oświecone: Fryderyk Wielki był zwolennikiem Oświecenia i jego rządy były zdominowane przez filozofię tego ruchu. Wprowadził on wiele reform edukacyjnych i kulturalnych, które zwiększyły poziom wiedzy i kultury w kraju. — Działalność wojskowa: Fryderyk Wielki był znany z prowadzenia wojen, w tym wojny siedmioletniej, która zapoczątkowała rozwój Prus jako potęgi militarno-politycznej w Europie. — Wpływ na filozofię i kulturę: Fryderyk Wielki był także mecenasem sztuki i literatury, a jego królestwo było miejscem pracy wielu wybitnych artystów i intelektualistów. Wprowadził on wiele reform kulturalnych. Te i inne działania Fryderyka Wielkiego pozwoliły mu zostawić trwały ślad w dziejach świata i uczynić go jednym z najważniejszych władców swoich czasów.

Należał do masonerii, odkąd w 1738 roku został inicjowany w oberży w Brunszwiku. Zatwierdził istnienie wolnomularstwa w Prusach specjalnymi patentami w roku 1774. Uczestnik prac loży ‘Rhenisberg’. Patron Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego.

Fryderyk Wielki i “Sztuka królewska” – Werner Schwartz (Ars Regia nr 15/16, 2006) (pdf)

.