Fryderyk II Wielki – wolnomularz

Fryderyk II Wielki - mason

wolnomularstwo.pl

FRYDERYK II Wielki – Hohenzollern (1712-1786) :

Król Prus.

Należał do masonerii, odkąd w 1738 roku został inicjowany w oberży w Brunszwiku. Zatwierdził istnienie wolnomularstwa w Prusach specjalnymi patentami w roku 1774. Uczestniczył w spotkaniach loży “Rhenisberg”. Patron Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego.

Fryderyk Wielki i “Sztuka królewska” – Werner Schwartz (Ars Regia nr 15/16, 2006) (pdf)