Czy Tadeusz Kościuszko był wolnomularzem?

źródło: wolnomularstwo.pl

Warto postawić sobie to pytanie w 200 rocznicę śmierci naczelnika insurekcji 1794 roku.
Nie ma w publicznym obiegu dokumentów, które potwierdzałyby takie domniemanie w sposób absolutnie jednoznaczny.
Jednocześnie nie brakuje poszlak, jak na przykład taka, że wielu bliskich znajomych Kościuszki bezsprzecznie było wolnomularzami.
Jednak sam naczelnik, podobnie jak jego bliski przyjaciel z czasów wspólnej walki o niepodległość USA – Tomasz Jefferson – co prawda w swoim życiu wyznawał myślą i czynem filozofię pozostającą w zgodności z wolnomularskimi ideałami, jednak nigdy nie potwierdził swojej przynależności.
Prawicowy polityk, Adam Doboszyński twierdził (Adam Doboszyński, Studia polityczne, Na uchodztwie 1947, str. 54-61), że pieczęć, której na początku powstania używał Kościuszko, wyobrażała — miast tradycyjnego Orła i Pogoni — »Świątynię Hirama«.
Jednak na pewne dowody potwierdzajace, lub obalające tezę, że Tadeusz Kościuszko był masonem – zakładając, że historycy kiedykolwiek na takie natrafią – trzeba będzie jeszcze poczekać.

Póki co zaś polecamy wirtualną wizytę w największej polskiej loży wolnomularskiej poza granicami naszego kraju: W nowojorskiej loży »Kościuszko».