Polskie loże

wolnomularstwo.pl, ostatnie uzupełnienie: grudzień 2023

polskie loże
Świątynia Salomona wg. artysty czasów Renesansu

Loże Wielkiej Loży Narodowej Polski

Loża Matka “Kopernik – Warszawa
Loża nr 2 “Walerian Łukasiński – Warszawa
Loża nr 3 “Przesąd Zwyciężony” – Kraków
Loża nr 4 “La France” (francuskojęzyczna) – Warszawa
Loża nr 5 – “Świątynia Hymnu Jedności” – Poznań
Loża nr 6 – “Eugenia Pod Ukoronowanym Lwem” – Gdańsk
Loża nr 7 – “Pod Szczęśliwą Gwiazdą” – Warszawa
Loża nr 8 – “Ivan Łuckiewicz” – Warszawa
Loża nr 9 – “Silesia” – Katowice
Loża nr 11 – “Emil Drach” – Katowice
Loża nr 12 – “Pi” – Warszawa
Loża nr 13 – “Semper in Altum” – Kraków
Loża nr 14 – “Wolność Odzyskana” – Lublin
Loża nr 15 – “Enigma” – Warszawa

Loża nr 17 – “Andrzej Syta” – Warszawa

Loża nr 18 – “Pod trLoża nr 17 – “Andrzej Syta” – Warszawa
Loża nr 18 – “Pod trzema szkieletami” – Wrocław
Loża nr 19 – “LFF pod Miłością Braterstwem i Tolerancją” – Wrocław

 

Loże Wielkiego Wschodu Polski

Loża Matka “Wolność Przywrócona” – Warszawa
Loża “Galileusz” – Bydgoszcz
Loża “Cezary Leżeński” – Warszawa
Loża “Moria” – Ryga (Łotwa)
Loża “Witelon” – loża ogólnopolska, kilka zjazdów rocznie, poza tym praca korespondencyjna
Loża “Atanor” – Warszawa
Loża “Abraxas pod światłem Syriusza” – Warszawa/Poznań
Loża “Universe” – Warszawa (loża anglojęzyczna)
Loża “Astrolabium” – Kraków
Loża “Synergia” – ogólnoeuropejska (loża anglojęzyczna, kilka zjazdów rocznie, poza tym praca zdalna)
Loża “Pod Sokołem i Sową” – Poznań
Loża “Wolni oracze” – Lublin


Polskie loże Wielkiego Wschodu Francji

Loża “Gabriel Narutowicz” – Kraków

Loża “Nadzieja” – Warszawa

Loża “Kamień nad Łyną” – Olsztyn

Loża “Gwiazda morza” – Gdańsk

Loża “Rencontre Fraternelle” (francuskojęzyczna) – Warszawa


Polskie loże “Le Droit Humain

Loża Matka “Pierre et Marie Curie” – Warszawa
Loża “Orzeł Biały” – Katowice
Loża “Konstytucja 3 Maja” – Warszawa
Loża “Braterstwo pod Wawelem” – Kraków
Loża “Janusz Korczak” – Łódź
Loża “Pod Trzema Basztami” – Poznań

Loża “Wanda Dynowska” – Wrocław


Polskie loże Wielkiej Loży Żeńskiej Francji

Loża “Prometea” – Warszawa
Loża “Gaja Aeterna” – Warszawa


Polskie loże Wielkiej Loży Kultur i Duchowości (Francja)

Loża “Ul” – Toruń
Loża “Erasmus Roterodamus” – Ustroń
Loża “Jan Henryk Dąbrowski” – Warszawa

Polskie loże Wielkiej Loży Francji

Loża “Fryderyk Chopin” – Warszawa


Polskie lub częściowo polskie loże na obczyźnie

Loża “Kopernik” – Paryż, Wielka Loża Narodowa Francji (GLNF)
Loża “Róża Wiatrów” – Paryż, Wielka Loża Kobieca Francji (GLFF)
Loża “Kościuszko” – Nowy Jork, Wielka Loża Nowego Jorku (GLSNY)

Po wojnie najwcześniej reaktowywała się loża Kopernik, do 1991 r. działało ona jednak nieco “na dziko”, czyli nie była zrzeszona z żadną obediencją. Pierwszą polską lożą zainstalowaną normalnie i zgodnie z wolnomularskimi zasadami organizacyjnymi – była loża Wolność Przywrócona (inst. 26.4.1991).


Warsztaty Rady Najwyższej Wielkich Suwerennych Inspektorów Generalnych 33 i Ostatniego Stopnia Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego Wolnych i Przyjętych Mularzy Polski
(Jurysdykcja związana z WLNP)

Loża Doskonalenia “Jan Józef Lipski” – Warszawa
Loża Doskonalenia “Góra Wawel” – Kraków
Loża Doskonalenia “Miłość i Wierność” – Poznań
Loża Doskonalenia “Temple de Isis” (francuskojęzyczna) – Warszawa
Loża Doskonalenia “Pod Srebrnym Lichtarzem” – Gdańsk (w fazie tworzenia)
Kapituła Różokrzyżowców “Tadeusz Gliwic” – Warszawa
Areopag Wielkich Wybranych Kawalerów Kadosz “ORDO AB CHAO” – Warszawa
Konsystorz Wielkich Kawalerów Tajemnicy Królewskiej “Polonia” – Warszawa
Rada Najwyższa WSIG 33 RSDU – Warszawa


Warsztaty Jurysdykcji Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego Rady Najwyższej Polski Suwerennych Wielkich Inspektorów Generalnych 33 i Ostatniego Stopnia
(Jurysdykcja związana z WWP)

(Rada Najwyższa Polski nie podaje informacji na ten temat)


Warsztaty Wielkiej Kapituły Generalnej Rytu Francuskiego Wielkiego Wschodu Polski

Kapituła “Sokrates” – Warszawa
Kapituła “Jedność Prawdziwa” – Warszawa

Warsztaty wyższych stopni Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego Le Droit Humain

Loża Doskonalenia “Spirala” – Warszawa
Trójkąt Doskonalenia “Świetlisty Krąg” – Katowice
Kapituła “Feniks” – Warszawa
Areopag “Orzeł Czarny i Biały” – Warszawa

Trójkąt Konsystorza “Inka Nowotka” – Warszawa