Czym jest wolnomularstwo?

Wolnomularstwo, czyli masoneria, to międzynarodowy ruch etyczny, dążący do doskonalenia jednostki i społeczeństwa. Ma za cel osiągnięcie braterstwa ludzi różnych narodowości, poglądów i religii, dzięki przekazywaniu im na drodze inicjacyjnej szczególnej metody wewnętrznego i społecznego rozwoju.

praca
DEFINICJE MASONERII

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA

MASONERIA DZIŚ

SKĄD MOŻNA CZERPAĆ INFORMACJE O WOLNOMULARSTWIE?

Symboliczno-ideowe podłoże masonerii – Kamil Racewicz

Esprit maçonnique – Kamil Racewicz

Słowniczek ważniejszych terminów masońskich – Kamil Racewicz