Traktat przyjaźni WWP i GLSE


źródło: wolnomularstwo.pl

Dziś miało miejsce uroczyste zakończenie prac dorocznego Konwentu Wielkiego Wschodu Polski, tym razem szczególne, bo połączone z obchodami 20 rocznicy ponownego (po 176 latach) zapalania jego świateł. Przybyli liczni goście, zarówno z obediencji polskcih, jak i zagranicznych (więcej o samych obchodach na blogu Aszery).
Przy tej okazji doszło do podpisania między Wielkim Wschodem Polski a Wielką Lożą Symboliczną Hiszpanii Traktatu Przyjaźni.
Ze strony hiszpańskiej obediencji dokument podpisywała Wielka Mistrzyni – Nieves Bayo wraz z Wielkim Kanclerzem do Spraw Zagranicznych – Juanem Martín-Mas.
Wielka Loża Symboliczna Hiszpanii, czyli Gran Logia Simbólica Española (GLSE) jest obediencją założoną w 1980 r. przez grupę wolnomularzy, którzy powrócili z uchodźstwa dzięki zakończeniu rządów generała Franco. W 1983 dołączyła do CLIPSAS. Należy też do Śródziemnomorskiej Unii Wolnomularskiej (UMM), oraz do Europejskiego Sojuszu Wolnomularskiego, zrzeszającego wolnomularskie organizacje adogmatyczne (AME).

Po zakończeniu uroczystości delegacja GLSE złożyła wieniec pod warszawskim pomnikiem Bohaterów Getta:

Związek rosyjskich obediencji liberalnych


źródło: wolnomularstwo.pl

W dniu dzisiejszym został utworzony Związek Suwerennych Obediencji Masońskich, który połączył trzy rosyjskie obediencje liberalne: Wielki Wschód Ludów Rosji, Wielką Lożę Symboliczną Rosji i Krajów Związkowych, oraz Zjednoczoną Wielką Lożę Rosji. Memorandum w tej sprawie zostało podpisane przez trzech Wielkich Mistrzów.
Więcej można przeczytać na stronie Wielkiego Wschodu Ludów Rosji: http://great-east.ru/news/masonstvo_rossii_obedinilos/

Elżbieta II pozdrowiła wolnomularzy


źródło: wolnomularstwo.pl

Podczas uroczystych obchodów trzechsetlecia Wielkiej Loży Anglii zastępca Wielkiego Mistrza – Jonathan Spence odczytał list z pozdrowieniami i wyrazami lojalności adresowany do królowej Elżbiety II, oraz otrzymaną odpowiedź.

Zastęca Wielkiego Mistrza: Najczcigodniejszy Wielki Mistrzu i Bracia, odczytam treść listu wysłanego dzisiaj do pałacu Buckingham:

Do Jej Wysokości Królowej
Wasza Królewska Mość,
My, reprezentanci ponad 200.000 wolnomularzy Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii, z największym szacunkiem wyrażamy naszą nieustającą lojalność wobec tronu Waszej Wysokości i samej Jej osoby w sześcdziesiątym szóstym roku Waszych długich i wybitnych rządów.
Dziś świętujemy trzehsetną rocznicę ufundowania pierwszej Wielkiej Loży i jednocześnie pięćdziesiątą rocznicę instalacji Jego Królewskiej Wysokości księcia Kentu jako naszego wielce kochanego i powszechnie szanowanego Wielkiego Mistrza. Pokornie dizękujemy Bogu za zachowanie naszego Zakonu i gorliwie modlimy się o Jego błogosławieństwa dla Waszej Wysokości, aby nasze lojalne oddanie Waszej Wysokości mogło trwać jeszcze długo.
Przedłożono w Royal Albert Hall trzydziestego pierwszego dnia października AD 2017.

Podpisano przez Jonathana Spence
Zastępcę Wielkiego Mistrza

Zastęca Wielkiego Mistrza: Jej Wysokość była uprzejma odpowiedzieć nam następująco:

Szanowny Panie Spence,
Królowa poprosiła mnie, abym podziękował Panu za Pański uprzejmy list zawierający wyrazy lojalności od przedstawicieli Wolnomularzy
Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii, z okazji trzechsetnej rocznicy założenia pierwszej Wielkiej Loży i pięćdziesiątej rocznicy instalacji księcia Kentu jako waszego Wielkiego Mistrza, obchodzonych 31 października w Royal Albert Hall.
Jej Królewska Mość doceniła Wasze pismo i poprosiłą mnie, by przesłał w odpowiedzi Wam wszystkim serdeczne życzenia jak najbardziej udanego spotkania.

Z poważaniem,
David Ryan
Dyrektor, Biuro Osobistego Sekretarza

Królowa ELżbieta II pozdrawia wolnomularzy

Konferencja o wolnomularstwie 12.11.2017 w Krakowie


źródło: wolnomularstwo.pl

PROGRAM KONFERENCJI

Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, III p., sala 342.

godz. 10.00 – Otwarcie i powitanie uczestników konferencji – w imieniu Komitetu
Organizacyjnego: dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka (dyrektor Instytutu
Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), dr hab.
Andrzej Nowosad (Uniwersytet Jagielloński).

OBRADY PLENARNE (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, ul. Podchorążych 2, III p., sala 342), moderator: Andrzej Nowosad

– Tadeusz Cegielski (Uniwersytet Warszawski), Sztuka Królewska u progu czwartego stulecia.
Próba bilansu.
– Pierre Bertrand-Jeaume, (Grand Orient de France – Président du Congrès des Loges de
Paris IV et d’Europe de l’Est), L’essaimage international des Valeurs du Grand Orient de
France.
– Małgorzata Misiuna (Instytut Sztuka Królewska w Polsce), Ewa Jaskowska (Instytut
Sztuka Królewska w Polsce), Sens wolnomularstwa kobiecego we współczesności.
– Tomasz Szmagier (Instytut Sztuka Królewska w Polsce), Poczucie tożsamości
wolnomularskiej jako fundament jedności w różnorodności nurtów masońskich. Refleksje
z praktyki i obserwacji.

PRZERWA KAWOWA 12.00-12.20

SEKCJA I: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
ul. Podchorążych 2, III p., sala 337, godz. 12.20 – 14.40, moderator: Małgorzata Misiuna

– Waldemar Gniadek (Warszawa), Dwieście lat obecności wolnomularstwa niemieckiego na
ziemiach polskich.
– Anna Kargol (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego),
Wolnomularstwo regularne w Drugiej Rzeczypospolitej. Zarys charakterystyki.
– Bogumił M. Woźniakowski (Kraków), Polskie współczesne czasopiśmiennictwo
wolnomularskie 1992-2017: szkic historyczno-prasoznawczy.
– Andrzej Nowosad (Uniwersytet Jagielloński), Tematyka wolnomularska na łamach “Kultury”
paryskiej i “Zeszytów historycznych” Instytutu Literackiego w Paryżu.
– Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Paweł Podniesiński, (Uniwersytet
Warszawski), Masonica na rynku polskim antykwarycznym.
– Łukasz Tomasz Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Polskie badania
masonologiczne po 1989 roku.

SEKCJA II: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul.
Podchorążych 2, sala 342, godz. 12.20 – 14.40, moderator: Bożena Mirosława
Dołęgowska-Wysocka

– Karolina Dziewięcka (Aylesbury), Droga inicjacji w tajemniczym ogrodzie. Symbolika w
Quinta da Regaleira.
– Mariusz Doering, Arthur Conan Doyle i masońskie wątki w jego twórczości na przykładzie
fragmentów z Sherlocka Holmesa.
– Marcin Śrama (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wolny mularz Augusta
von Kotzebue i Le Franc-maçon prisonnier Hansa Heinricha von Ecker und Eckhoffen –
teatralne apologie wolnomularstwa.
– Leszek Zinkow (Akademia Ignatianum w Krakowie), “Świątynia egipska” w Końskich –
niezwykłe miejsce spotkań wolnomularzy.
– Wojciech Nitka (Gdańsk), Średniowieczne założenia projektowe na podstawie kościoła
Mariackiego w Gdańsku.
– Horia Victor Lefter, (Universite Bordeaux Montaigne), Des étrangers en Pologne, des
Polonais à l’étranger – des parcours croisés de frères francs-maçons entre le milieu du XVIIIe et
le début du XIXe siècle.

SEKCJA III: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul.
Podchorążych 2, III p., sala 328, godz. 12.20 – 14.40, moderator: Tomasz Szmagier

– Mateusz Żurawik le Marcier (Szkoła Główna Handlowa), Zarys historii krakowskiej loży
„Przesąd Zwyciężony”.
– Bartłomiej Brążkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), Wolnomularski Petersburg.
– Władysław Masiarz (Kraków), Wolnomularze polscy wśród zesłańców syberyjskich.
– Dawid Kubieniec (Uniwersytet Śląski), Wolnomularstwo na Górnym Śląsku na przełomie
XIX/XX wieku. Wstęp do badań.
– Witold Sokała (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Refleksje o politycznym
zaangażowaniu polskich Wolnomularzy w XX i XXI wieku.
– Norbert Wójtowicz (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu),
Kościoły chrześcijańskie wobec masonerii.

SEKCJA IV: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul.
Podchorążych 2, III p., sala 333, godz. 12.20 – 14.40.
– David Zeisky (Uniwersytet Jagielloński), Historia prasy masonerii węgierskiej oraz opis
tytułów obecnie się ukazujących.
– Tomasz Aleksandrowicz (Uniwersytet Jagielloński), Wolnomularstwo polskie w mediach
społecznościowych na przykładzie Facebooka.
– Krzysztof Winnicki (Nowy Jork), Wolnomularstwo polskie za wielką wodą.

PRZERWA KAWOWA 14.40-15.00

OBRADY PLENARNE: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, ul. Podchorążych 2, III p., sala 342, godz. 15.00 – 17.00,
moderator: Tadeusz Cegielski

– Bożena Mirosława Dołęgowska Wysocka („Wolnomularz Polski”, Instytut Sztuka
Królewska w Polsce), Zakon Mopsów (1738) – żart salonowy czy prawdziwa konspiracja
masońska?
– Roman Dziergwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Niemiecka loża
naukowa Quatuor Coronati i jej rola we współczesnych badaniach masonologicznych.
– Dominique Lesage (Kraków), Krótkie opowiadanie o ożywieniu Wolnomularstwa Wielkiego
Wschodu Francji w Polsce po 1989 roku.
– Martin Javor (Prešovská univerzita v Prešove), Košice – centrum slobodomurárstva v
Uhorsku v období dualizmu.
– Podsumowanie i zamknięcie konferencji: Andrzej Nowosad, Łukasz Tomasz Sroka

Zakończenie ok. godz. 17