Konferencja o wolnomularstwie 12.11.2017 w Krakowie

Konferencja o wolnomularstwie 12.11.2017 w Krakowie


źródło: wolnomularstwo.pl

PROGRAM KONFERENCJI

Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, III p., sala 342.

godz. 10.00 – Otwarcie i powitanie uczestników konferencji – w imieniu Komitetu
Organizacyjnego: dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka (dyrektor Instytutu
Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), dr hab.
Andrzej Nowosad (Uniwersytet Jagielloński).

OBRADY PLENARNE (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, ul. Podchorążych 2, III p., sala 342), moderator: Andrzej Nowosad

– Tadeusz Cegielski (Uniwersytet Warszawski), Sztuka Królewska u progu czwartego stulecia.
Próba bilansu.
– Pierre Bertrand-Jeaume, (Grand Orient de France – Président du Congrès des Loges de
Paris IV et d’Europe de l’Est), L’essaimage international des Valeurs du Grand Orient de
France.
– Małgorzata Misiuna (Instytut Sztuka Królewska w Polsce), Ewa Jaskowska (Instytut
Sztuka Królewska w Polsce), Sens wolnomularstwa kobiecego we współczesności.
– Tomasz Szmagier (Instytut Sztuka Królewska w Polsce), Poczucie tożsamości
wolnomularskiej jako fundament jedności w różnorodności nurtów masońskich. Refleksje
z praktyki i obserwacji.

PRZERWA KAWOWA 12.00-12.20

SEKCJA I: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
ul. Podchorążych 2, III p., sala 337, godz. 12.20 – 14.40, moderator: Małgorzata Misiuna

– Waldemar Gniadek (Warszawa), Dwieście lat obecności wolnomularstwa niemieckiego na
ziemiach polskich.
– Anna Kargol (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego),
Wolnomularstwo regularne w Drugiej Rzeczypospolitej. Zarys charakterystyki.
– Bogumił M. Woźniakowski (Kraków), Polskie współczesne czasopiśmiennictwo
wolnomularskie 1992-2017: szkic historyczno-prasoznawczy.
– Andrzej Nowosad (Uniwersytet Jagielloński), Tematyka wolnomularska na łamach “Kultury”
paryskiej i “Zeszytów historycznych” Instytutu Literackiego w Paryżu.
– Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Paweł Podniesiński, (Uniwersytet
Warszawski), Masonica na rynku polskim antykwarycznym.
– Łukasz Tomasz Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Polskie badania
masonologiczne po 1989 roku.

SEKCJA II: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul.
Podchorążych 2, sala 342, godz. 12.20 – 14.40, moderator: Bożena Mirosława
Dołęgowska-Wysocka

– Karolina Dziewięcka (Aylesbury), Droga inicjacji w tajemniczym ogrodzie. Symbolika w
Quinta da Regaleira.
– Mariusz Doering, Arthur Conan Doyle i masońskie wątki w jego twórczości na przykładzie
fragmentów z Sherlocka Holmesa.
– Marcin Śrama (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wolny mularz Augusta
von Kotzebue i Le Franc-maçon prisonnier Hansa Heinricha von Ecker und Eckhoffen –
teatralne apologie wolnomularstwa.
– Leszek Zinkow (Akademia Ignatianum w Krakowie), “Świątynia egipska” w Końskich –
niezwykłe miejsce spotkań wolnomularzy.
– Wojciech Nitka (Gdańsk), Średniowieczne założenia projektowe na podstawie kościoła
Mariackiego w Gdańsku.
– Horia Victor Lefter, (Universite Bordeaux Montaigne), Des étrangers en Pologne, des
Polonais à l’étranger – des parcours croisés de frères francs-maçons entre le milieu du XVIIIe et
le début du XIXe siècle.

SEKCJA III: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul.
Podchorążych 2, III p., sala 328, godz. 12.20 – 14.40, moderator: Tomasz Szmagier

– Mateusz Żurawik le Marcier (Szkoła Główna Handlowa), Zarys historii krakowskiej loży
„Przesąd Zwyciężony”.
– Bartłomiej Brążkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), Wolnomularski Petersburg.
– Władysław Masiarz (Kraków), Wolnomularze polscy wśród zesłańców syberyjskich.
– Dawid Kubieniec (Uniwersytet Śląski), Wolnomularstwo na Górnym Śląsku na przełomie
XIX/XX wieku. Wstęp do badań.
– Witold Sokała (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Refleksje o politycznym
zaangażowaniu polskich Wolnomularzy w XX i XXI wieku.
– Norbert Wójtowicz (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu),
Kościoły chrześcijańskie wobec masonerii.

SEKCJA IV: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul.
Podchorążych 2, III p., sala 333, godz. 12.20 – 14.40.
– David Zeisky (Uniwersytet Jagielloński), Historia prasy masonerii węgierskiej oraz opis
tytułów obecnie się ukazujących.
– Tomasz Aleksandrowicz (Uniwersytet Jagielloński), Wolnomularstwo polskie w mediach
społecznościowych na przykładzie Facebooka.
– Krzysztof Winnicki (Nowy Jork), Wolnomularstwo polskie za wielką wodą.

PRZERWA KAWOWA 14.40-15.00

OBRADY PLENARNE: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, ul. Podchorążych 2, III p., sala 342, godz. 15.00 – 17.00,
moderator: Tadeusz Cegielski

– Bożena Mirosława Dołęgowska Wysocka („Wolnomularz Polski”, Instytut Sztuka
Królewska w Polsce), Zakon Mopsów (1738) – żart salonowy czy prawdziwa konspiracja
masońska?
– Roman Dziergwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Niemiecka loża
naukowa Quatuor Coronati i jej rola we współczesnych badaniach masonologicznych.
– Dominique Lesage (Kraków), Krótkie opowiadanie o ożywieniu Wolnomularstwa Wielkiego
Wschodu Francji w Polsce po 1989 roku.
– Martin Javor (Prešovská univerzita v Prešove), Košice – centrum slobodomurárstva v
Uhorsku v období dualizmu.
– Podsumowanie i zamknięcie konferencji: Andrzej Nowosad, Łukasz Tomasz Sroka

Zakończenie ok. godz. 17