Ekumeniczne spotkanie wolnomularzy

Ekumeniczne spotkanie wolnomularzy

(źródło: zespół wolnomularstwo.pl, 11.04.2018)

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Zaproszenie

Portal wolnomularstwo.pl zaprasza wszystkich, którzy w naszym kraju starają się wcielać w życie szlachetne ideały masonerii, na spotkanie. Nieoficjalne, ale przeniknięte duchem wolnomularskiej jedności.

Będzie ono miało na celu rozmowę o tym, jak można uczynić komunikację między polskimi wolnomularzami jeszcze bardziej efektywną. Być może warto zastanowić się wspólnie, jak w obliczu wyzwań naszych czasów – także tych przyziemnych, związanych na przykład z szybkim rozwojem technologii komunikacji – prowadzić dialog w taki sposób, by móc łatwo się porozumieć, a jednocześnie pozostawać w zgodzie z tradycyjnymi wolnomularskimi wymogami dotyczącymi rozmowy poza lożą. Na szczęście w ostatnich latach rozwinęła się nie tylko technologia przekazu informacji, ale również psychologiczne narzędzia służące prowadzeniu konstruktywnego i przenikniętego szacunkiem dialogu. Narzędzia te być może z czasem mogą stawać się rodzajem uzupełnienia tradycyjnych wolnomularskich metod zakładających te same cele.

Oczywiście spotkanie pod egidą naszego portalu, jako niezależnego medium informacyjnego, będzie miało formułę jak najbardziej “ekumeniczną”, bez faworyzowania żadnego rytu, loży, czy obediencji.

Zapewnimy odpowiednie miejsce wraz z potrzebnym wyposażeniem, a na koniec zaprosimy uczestników na lampkę wina lub szklankę soku.

Czas i miejsce ustalimy z zainteresowanymi, sugerujemy jednak, by zdążyć przed wakacjami.

Mamy nadzieję, że spotkanie to – lub też cykl spotkań (czego nie wykluczamy) – będzie jednocześnie doskonałą okazją by poruszyć tematy, o których – z tych czy innych względów – nie było okazji porozmawiać w ostatnim czasie. Bardzo by nas to cieszyło, bo taka rozmowa może zbliżyć nas jeszcze bardziej do siebie, zgodnie z naszym wielkim ideałem Zgody Powszechnej.

Z braterskim pozdrowieniem,

W imieniu redakcji portalu wolnomularstwo.pl,

Klaus Giza-Dąbrowski