Oświadczenie Komisji “Praw człowieka i świeckości” Federacji Francuskiej LDH

BoSK: Panorama masonerii "nieregularnej"

Oświadczenie Komisji “Praw człowieka i świeckości” Federacji Francuskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain”w sprawie ustawy potwierdzającej poszanowanie zasad Republiki – fragmenty:

“Bardziej niż kiedykolwiek spoistość społeczna pozostaje wyzwaniem w naszej Republice. Jean Jaurès ostrzegał nas: “Republika musi być świecka i prospołeczna, ale pozostanie świecka, ponieważ będzie wiedziała, jak być prospołeczna.”

“Kiedy podstawowe potrzeby ekonomiczne i socialne obywateli nie są zaspokajane, widzimy odradzające się odruchy zamknięcia się i strach przed innymi. Istnienie obszarów wykluczenia, takich jak dyskryminacja, jest niezgodne z ideałem republikańskim. Jedności społeczeństwa zagraża zarówno fanatyzm religijny, jak i utrzymująca się i rosnąca nierówność warunków życia i dyskryminacja.”

“Wzywamy również do renegocjacji dwustronnych konwencji między Francją a wieloma krajami, które wiążą nas w dziedzinie prawa cywilnego (poligamia, małżeństwo, rozwód, dziedziczenie itp.) i które skazują kobiety na bycie ofiarami dyskryminacyjnych praktyk.”

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego oświadczenia na stronie https://www.droithumain-france.org/communique-sur-la-loi-confortant-le-respect-des-principes-de-la-republique-1er-mars-2021/?fbclid=IwAR0MZ6WtcGi2wZ9mmwFllACYxugas1aQIY3J1UJR6UxfN1wZrZM7ocL8udM (w języku francuskim).

Dodaj komentarz