40 lat temu odszedł Ludwik Cohn

40 lat temu odszedł Ludwik Cohn

14 grudnia 2021, wolnomularstwo.pl. Na zdjęciu: Ludwik Cohn na ławie oskarżonych w procesie PPS-WRN 1948 – obok Kazimierza Pużaka

100 masonów

Dziś mija 40 lat od odejścia mecenasa Ludwika Cohna, zasłużonego wolnomularza, członka warszawskiej Loży Kopernik od 1972 roku, socjalisty i demokraty, współzałożyciela KOR.

Związany z opozycją demokratyczną w PRL. Członek Klubu Krzywego Koła. Był sygnatariuszem Listu 59 w grudniu 1975. W 1976 był jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników oraz Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, podpisał też list 14. Współtworzył w 1980 wraz z Zbigniewem Romaszewskim i Anielą Steinsbergową Komisję Helsińską.

Od 1972 był wolnomularzem członkiem działającej wtedy w konspiracji warszawskiej loży „Kopernik”. Jako kalwinista (po ojcu), został pochowany na warszawskim cmentarzu ewangelicko-reformowanym (kwatera K1-2-29).

Dodaj komentarz