Konwent Wielkiego Wschodu Francji – przemówienie Wielkiego Mistrza

Konwent Wielkiego Wschodu Francji - przemówienie Wielkiego Mistrza

źródło: wolnomularstwo.pl. Zdjęcie: Le Parisien.

28 sierpnia w Paryżu odbył się doroczny Konwent Wielkiego Wschodu Francji.

Wielogodzinne uroczyste zakończenie konwentu jest chyba największą uroczystością liberalnej masonerii na świecie. Uczestniczą w niej setki reprezentantów i reprezentantek większości zaprzyjaźnionych z WWF Obediencji z całego świata.

Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Rumunii czyli Marele Orient al României wraz z Wielkim Sekretarzem do spraw zagranicznych po raz kolejny zadeklarowali chęć podpisania z WWP traktatu przyjaźni. 

Poniżej przedstawiamy list Wielkiego Mistrza WWF podsumowujący ostatni Konwent.

List otwarty do moich Sióstr i Braci z Grand Orient de France
Data publikacji: 02/09/2022

Gdy w sobotę nasz 2022 Konwent dobiegł końca, wszyscy w naszym Zgromadzeniu mogli poczuć więź, która łączyła nas w minionym tygodniu.

Dziwna i głęboka więź między kobietami i mężczyznami, ponieważ łączy ich ideał wolności, sprawiedliwości i solidarności oraz wspólna wola budowania społeczeństwa, w którym emancypacja i spełnienie umożliwiają pełne poczucie podmiotowości. To społeczeństwo obywatelskie jest niematerialną podstawą prawdziwej Republiki, niepodzielnej, świeckiej, demokratycznej i prospołecznej.

Pierwsza francuska obediencja, zrodzona z filozofii oświecenia i humanizmu renesansu, od swoich początków, trzy wieki temu, aktywnie towarzyszyła historii naszego kraju w całej jego ewolucji i uczestniczyła w budowie Republiki.

Jest to nasza odpowiedzialność w czasach, gdy przyspieszenie postępu technologicznego wydaje się niekontrolowane i zdaje się wyprzedzać człowieczeństwo, powodując jego filozoficzny i duchowy regres, a także gdy magiczne myślenie i przesądy rozkwitają ze szkodą dla rozumu.

Jest to nasza odpowiedzialność w czasach, gdy nasze demokracje są coraz bardziej kruche, gdy wzrasta nietolerancja, demagogia, pokusy i retoryka autorytarna.

Jest to nasza odpowiedzialność w czasie, gdy nowa geopolityka światowa prowadzi do wzrostu liczby konfliktów wojennych, z których najnowszy zabija tysiące u naszych drzwi na Ukrainie.

Trzy tygodnie temu w Nowym Jorku islamski fanatyk dokonał zamachu na Salmana Rushdiego, w myśl fatwy wydanej przez ajatollaha Chomeiniego w 1989 roku za książkę uznaną za bluźnierczą. Totalitarny upór religijnych obskurantów przypomina nam, że wolność sumienia i wolność słowa nigdy nie są czymś definitywnie zagwarantowanym.

Doświadczamy tego, co opisał Gramsci: “Stary świat umiera, nowy pojawia się powoli, a w tym światłocieniu powstają potwory”. Ten światłocień nie rozprasza się, lecz rośnie z roku na rok, bez konturów i perspektyw, tak jakby nowoczesność, która stała się “nadnowoczesnością”, była swoją własną ofiarą, zdając się połykać siebie stopniowo, z podniesionymi ramionami, patrząc w niebo chaosu.
“Rezygnacja to powszednie samobójstwo” – powiedział Balzac. Jak my, masoni z WWF, poza oburzeniem, możemy nie pracować bez wytchnienia w walce z tymi abominacjami?

Świecka, liberalna i postępowa masoneria w ogóle, a WWF w szczególności, może być jednym z solidnych elementów przyszłego świata, w którym połączenie serca i umysłu, korzystanie z rozumu, prymat wolności sumienia, filozofia altruizmu i solidarności tworzą nieprzenikniony wał przeciwko gwałtownym burzom, które przetaczają się przez świat.

W obliczu złożoności problemów, powagi okoliczności, surowości nieugiętej rzeczywistości, musimy z cierpliwością, rozwagą i pokorą, ale także z zapałem do pracy, zmierzyć się z wieloma projektami, które przed nami stoją. Determinacji budowniczych pierwszych największych katedr nie umniejszała niemożność kontemplowania ich dzieła, które miało być ukończone dopiero kilka wieków później. Na ich podobieństwo budujmy nasz gmach kamień po kamieniu, aby inni mogli doświadczyć jego ukończenia.

W tym celu działajmy tak, aby WWF pozostał laboratorium idei i siłą postępu, którą był przez trzy wieki. Starajmy się zachować wszystko, co stanowi o jej wyjątkowym charakterze, jej filarach inicjacyjnych i filozoficznych oraz zasadach organizacyjnych. Zwróćmy największą uwagę na utrzymanie jej organizacji poziomej, na poszanowanie jej wewnętrznej demokracji opartej na legitymacji wyborczej na wszystkich poziomach oraz na zachowanie wolności i suwerenności Lóż.

Zadbajmy również o bezkompromisowe przestrzeganie naszych zasad etycznych, które stanowią o tożsamości WWF. Nasz Regulamin Ogólny wyraźnie zabrania nam najmniejszego konszachtu, zmowy lub zgody z grupami, partiami, stowarzyszeniami i osobami, których działania lub wypowiedzi zawierają fermenty wykluczenia, rasizmu, antysemityzmu lub ksenofobii. Każda słabość w tym sensie byłaby dla WWF fatalnym błędem.

Do wzmocnienia niematerialnych filarów, które podtrzymują Zakon od trzech wieków, do zachowania jego głównych zasad altruizmu, świeckości i solidarności, do zabezpieczenia jego istotnych cech, należy dodać nowe drogi refleksji. Pragniemy kontynuować rozważania zaproponowane Lożom w ciągu ostatnich dwóch lat na pewne tematy: prawa i warunki kobiet i dzieci, opieka nad niepełnosprawnymi w naszym społeczeństwie, pomoc migrantom i nowa prekaryzacja młodzieży.

W tym roku do rozważań Lóż na temat kryzysu ekologicznego, który niszczy naszą planetę, chcielibyśmy dodać pracę nad potrzebą ponownego rozważenia kondycji zwierząt, nad uznaniem ich bezbronności i cierpienia. Poza empatią i współczuciem, praca ta jest częścią naszej filozofii altruizmu i troski o najsłabszych, podstawy naszego ideału.

Jeśli chodzi o komunikację, główny projekt, to pomimo nieuniknionych indywidualności, które poprzez swoje niedopuszczalne zachowania wszelkiego rodzaju są niestety mylone z ogromną uczciwą większością naszych członków, nie jesteśmy skazani na ostateczne przegranie tak ważnej bitwy o wizerunek. Dlaczego tak długo nie potrafiliśmy się lepiej wytłumaczyć, skoro tylko odpowiednia wiedza o masonerii może wyeliminować mrzonki i niedorzeczności? Wyjaśnienie prawdziwej natury masonerii, jak najdokładniejsze wyrażenie jej filozofii i moralności oraz hojność jej projektu społecznego stanowią prawdopodobnie jeden z naszych najpilniejszych obowiązków.

Do każdego z nas, w czasach, gdy zamęt i nieład zacierają zrozumienie i rozsądek, należy zaangażowanie się i praca z odwagą i rozwagą, aby dać siłę i wigor naszej Obediencji w służbie naszego ideału.

Zrobić wszystko, aby szerzyć nasze wartości i walczyć bez wytchnienia, aby Republika, niepodzielna, świecka, demokratyczna i obywatelska, nie uległa stopniowej dekompozycji na rzecz innego modelu społeczeństwa, uwspólnotowionego, złożonego z zestawień różnic pochodzenia, kultur, religii i płci, współistniejących obok siebie, a nie zjednoczonych wspólną wizją republikańską, która wykracza poza przynależność, w prawdziwej równości praw i prawdziwym braterstwie serc i ducha

W ten sposób WWF będzie mógł kontynuować wielkie alchemiczne dzieło tych, którzy trzy wieki temu wymyślili nieprawdopodobne połączenie zakonu inicjacyjnego, filozofii humanistycznej i braterskiej społeczności, wielkie dzieło, które nazwali Republiką Uniwersalną.Georges Serignac
Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Francji

Dodaj komentarz