Nowa siedziba Wielkiego Wschodu Polski

Ksawery Leski, 27 września 2022

Novus Ordo Seclorum*

Z początkiem września 2022 r., tj. po ponad 14 latach funkcjonowania przy ul. gen. Władysława Andersa, Wielki Wschód Polski postanowił przenieść swoją siedzibę w miejsce nowe i znane tylko prawdziwym wolnomularzom. Uroczystość z tej okazji odbyła się 23-go września i wzięło w niej udział ponad 60 osób. Zgromadzeni przedstawiciele wszystkich Zakonów wolnomularskich, wraz z sympatykami Sztuki Królewskiej, mieli między innymi okazję zwiedzania nowej Świątyni, nad którą prace przygotowawcze trwały prawie 2 miesiące. Imponująco krótkiego terminu realizacji nie dałoby się dotrzymać, gdyby nie ciężka praca i zaangażowanie wielu Sióstr i Braci W:.W:.P:., w czym szczególny udział mieli Siostra Musica Humana, Brat Marek oraz Karol Bukowski. Efekt ich starań spotkał się z wyrazami uznania Gości, którzy nie szczędząc pochwał i gratulacji, nie mogli doczekać się pierwszych w niej Prac. Przyjemność ta przypadła Sz:.L:. Gaja Aeterna, która już nazajutrz miała możliwość zainaugurować w niej swój nowy rok masoński. Podobne zniecierpliwienie okazywali członkowie pozostałych Lóż Wielkiego Wschodu Polski, oraz warsztatów działających pod auspicjami zaprzyjaźnionych Obediencji. Uroczysta atmosfera spotkania i ezoteryczna aura miejsca, towarzysząc bawiącym się do białego rana obfitowały bezcennymi rozmowami, dotyczącymi między innymi planów wspólnych inicjatyw, projektów, przedsięwzięć. Zacieśnianie siostrzano-braterskich więzi w Polsce i za granicą, pielęgnowanie wartości wolnomularskich, a nadto wspieranie społecznego i materialnego rozwoju ludzkości górowały nad poruszanymi tematami. Z kolei idąca za nimi Praca staje się tym milsza i urodzajna, im nad miejscem wykonywania widnieje starodawna inskrypcja: „Siostro Masonko, Bracie Masonie, jeśli przybywasz z którejkolwiek Loży na świecie, tu jest Twój dom”.

(Poniżej wybrane zdjęcia nowej siedziby).

Na Wsch:. Warszawy,

27. dnia 7. miesiąca 6022 ADVL

Krzysztof Lech, Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski

Novus Ordo Seclorum*

At the beginning of September 2022, i.e. after more than 14 years of operation at General Władysław Anders St., the Grand Orient of Poland decided to move its seat to a new place known only to true Freemasons. The ceremony on this occasion took place on September 23rd and was attended by over 60 people. The gathered representatives of all Masonic Orders, along with supporters of Royal Art, had the opportunity to visit the new Temple, on which the preparatory work lasted almost 2 months. The impressively short deadline would not have been met if it had not been for the hard work and commitment of many G:.O:.P:. Sisters and Brothers, in which Sister Musica Humana, Brother Marek and Karol Bukowski had a special share. The effect of their efforts was met with the appreciation of the Guests who, without sparing praise and congratulations, were looking forward to the first Works in it. This pleasure fell to R:.L:. Gaia Aeterna, who had the opportunity to inaugurate its new Masonic year there on the following day. Similar impatience was shown by members of the remaining Lodges of the Grand Orient of Poland, as well as of workshops operating under the auspices of befriended Obediences. The festive atmosphere of the meeting and the esoteric aura of the place, accompanying the partying until dawn, abounded with invaluable conversations, including plans for joint initiatives, projects and ventures. Tightening sister-brotherly ties in Poland and abroad, cultivating Masonic values, and also supporting the social and material development of humanity dominated the topics discussed. In turn, the work that follows them becomes the nicer and more fertile, the old inscription above the place of performance: “Sister Mason, Brother Mason, if you come from any Lodge in the world, this is your home.”

In the East of Warsaw

27th. day 7th. month 6022 ADVL

Krzysztof Lech, Grand Master of Grand Orient of Poland

*

Ultima Cumaei venit iam carminis aetas;

Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.

iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, iam nova progenies caelo demittitur alto“.

Sicelides Musae, Vergilius Romanus

Nadeszła ostatnia era pieśni Sybilli;

Wielki porządek wieków rodzi się na nowo.

teraz powraca sprawiedliwość, powracają honorowe zasady (lub powrót panowania Saturna);

teraz nowa linia rodowodu jest zesłana z nieba”.

Pieśń Sybilli, Wergiliusz

Nowy film dokumentalny o amerykańskiej masonerii

źródło: Smiley Pete, Tanzi Merritt, 2 września 2022.


Nowy, lokalnie wyprodukowany, film dokumentalny rzuca światło na tradycje związane z masonerią.

Świat jest zafascynowany tym, co tajemnicze i mityczne, i z tego i innych powodów Bractwo Masonów zawładnęło wyobraźnią wielu. Jako organizacja członkowska, wiele wydarzeń i rytuałów masonerii jest dostępnych tylko dla członków, przyczyniając się do powstania całunu tajemnicy, który narósł wokół organizacji.

Choć organizacja istnieje od wieków, w ostatnich latach liczba członków spadła, a wielu z nich uważa, że organizacja jest źle przedstawiana w kulturze popularnej. Mając to na uwadze, lokalny mason i filmowiec Brian T. Evans, właściciel BT Media Productions, skorzystał niedawno z okazji, aby wykorzystać swoje umiejętności zawodowe do obalenia mitów i wyjaśnienia nieporozumień dotyczących organizacji, dokumentując jeden z jej charakterystycznych rytuałów w filmie dokumentalnym “The Masonic Table – The Art of Dining in Freemasonry”, dostępnym obecnie do streamingu na Amazon Prime.

Evans, który jest członkiem Lexington Lodge nr 1, wyjaśnił, że pomysł na film powstał podczas pandemii. Po uświadomieniu sobie w 2020 roku, że organizacja nie będzie mogła zorganizować dorocznej uroczystej rady, jednego z najbardziej oczekiwanych przez grupę dorocznych wydarzeń, pojawił się pomysł, aby skierować energię na kreatywny i edukacyjny projekt, który pomógłby zachować i udokumentować szczegóły masońskiej tradycji.

“Zdecydowaliśmy w tym czasie, że chcemy nagrać produkcję, która pokaże światu – masonom i innym – jak robimy Festive Board, i niektóre z zakulisowych prac”, powiedział Evans. “Pomyśleliśmy, że będzie to świetna okazja, aby to zaprezentować”.

Sfilmowany w lipcu 2021 roku w Spindletop Hall, film dokumentuje tradycyjne masońskie toasty, pieśni i inne rytuały Dorocznego Festive Board, tradycji związanej z masonerią od czasu oficjalnego zainicjowania organizacji w 1700 roku.

“Masoneria została pierwotnie zorganizowana w 1717 roku, a nasza loża została utworzona w Lexington w 1788 roku” – wyjaśnia Evans. “Byliśmy uformowaną lożą, zanim Kentucky było stanem. W tamtych czasach masoni zbierali się razem i urządzali wielkie uczty”.

Evans zauważył, że dzisiaj wielu masonów nie jest tak wyedukowanych w zakresie historii masonerii jak w przeszłości.

“Nie każda loża organizuje Festyn – to trochę zagubiona tradycja” – powiedział. Chcieliśmy dostarczyć element edukacyjny, aby pomóc innym lożom masońskim dowiedzieć się nieco więcej o ich historii”.

Film okazał się sukcesem BT Media Productions, oddziału BT Web Group. BT Media Productions działa od trzech lat, a “The Masonic Table” – pierwszy film dokumentalny tej organizacji – zdobył nagrodę za najlepszy montaż na Crown Point International Film Festival w Chicago.

Zwycięstwo jest szczególnie miłe, biorąc pod uwagę, że cały materiał filmowy został nakręcony w ciągu jednej 18-godzinnej sesji przy zasadniczo zerowym budżecie, powiedział Evans.

“Zebraliśmy niewielką ilość pieniędzy od sponsorów z innych lóż, ale nie mogliśmy wynająć miejsca na filmowanie na dłużej niż jeden dzień. Musieliśmy zebrać wszystkich mężczyzn i ekipę razem, uchwycić wiele ujęć, a ponieważ było to wydarzenie na żywo, był to niezwykle wymagający proces” – wyjaśnił.

“To było bardzo dużo w krótkim czasie, ale udało się. Jesteśmy całkiem dumni.”

Podczas gdy edukacja dla innych masonów była jedną z sił napędowych dla filmu dokumentalnego, twórcy są przekonani, że ten film nie jest tylko dla masonów.

“Publiczność jest dwojaka – publiczność, która chce wiedzieć więcej o masonerii, oraz masoni, którzy chcą wiedzieć jak zorganizować taką uroczystość jak ta,” powiedział Evans.

więcej:

Konwent Wielkiego Wschodu Francji – przemówienie Wielkiego Mistrza

źródło: wolnomularstwo.pl. Zdjęcie: Le Parisien.

28 sierpnia w Paryżu odbył się doroczny Konwent Wielkiego Wschodu Francji.

Wielogodzinne uroczyste zakończenie konwentu jest chyba największą uroczystością liberalnej masonerii na świecie. Uczestniczą w niej setki reprezentantów i reprezentantek większości zaprzyjaźnionych z WWF Obediencji z całego świata.

Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Rumunii czyli Marele Orient al României wraz z Wielkim Sekretarzem do spraw zagranicznych po raz kolejny zadeklarowali chęć podpisania z WWP traktatu przyjaźni. 

Poniżej przedstawiamy list Wielkiego Mistrza WWF podsumowujący ostatni Konwent.

List otwarty do moich Sióstr i Braci z Grand Orient de France
Data publikacji: 02/09/2022

Gdy w sobotę nasz 2022 Konwent dobiegł końca, wszyscy w naszym Zgromadzeniu mogli poczuć więź, która łączyła nas w minionym tygodniu.

Dziwna i głęboka więź między kobietami i mężczyznami, ponieważ łączy ich ideał wolności, sprawiedliwości i solidarności oraz wspólna wola budowania społeczeństwa, w którym emancypacja i spełnienie umożliwiają pełne poczucie podmiotowości. To społeczeństwo obywatelskie jest niematerialną podstawą prawdziwej Republiki, niepodzielnej, świeckiej, demokratycznej i prospołecznej.

Pierwsza francuska obediencja, zrodzona z filozofii oświecenia i humanizmu renesansu, od swoich początków, trzy wieki temu, aktywnie towarzyszyła historii naszego kraju w całej jego ewolucji i uczestniczyła w budowie Republiki.

Jest to nasza odpowiedzialność w czasach, gdy przyspieszenie postępu technologicznego wydaje się niekontrolowane i zdaje się wyprzedzać człowieczeństwo, powodując jego filozoficzny i duchowy regres, a także gdy magiczne myślenie i przesądy rozkwitają ze szkodą dla rozumu.

Jest to nasza odpowiedzialność w czasach, gdy nasze demokracje są coraz bardziej kruche, gdy wzrasta nietolerancja, demagogia, pokusy i retoryka autorytarna.

Jest to nasza odpowiedzialność w czasie, gdy nowa geopolityka światowa prowadzi do wzrostu liczby konfliktów wojennych, z których najnowszy zabija tysiące u naszych drzwi na Ukrainie.

Trzy tygodnie temu w Nowym Jorku islamski fanatyk dokonał zamachu na Salmana Rushdiego, w myśl fatwy wydanej przez ajatollaha Chomeiniego w 1989 roku za książkę uznaną za bluźnierczą. Totalitarny upór religijnych obskurantów przypomina nam, że wolność sumienia i wolność słowa nigdy nie są czymś definitywnie zagwarantowanym.

Doświadczamy tego, co opisał Gramsci: “Stary świat umiera, nowy pojawia się powoli, a w tym światłocieniu powstają potwory”. Ten światłocień nie rozprasza się, lecz rośnie z roku na rok, bez konturów i perspektyw, tak jakby nowoczesność, która stała się “nadnowoczesnością”, była swoją własną ofiarą, zdając się połykać siebie stopniowo, z podniesionymi ramionami, patrząc w niebo chaosu.
“Rezygnacja to powszednie samobójstwo” – powiedział Balzac. Jak my, masoni z WWF, poza oburzeniem, możemy nie pracować bez wytchnienia w walce z tymi abominacjami?

Świecka, liberalna i postępowa masoneria w ogóle, a WWF w szczególności, może być jednym z solidnych elementów przyszłego świata, w którym połączenie serca i umysłu, korzystanie z rozumu, prymat wolności sumienia, filozofia altruizmu i solidarności tworzą nieprzenikniony wał przeciwko gwałtownym burzom, które przetaczają się przez świat.

W obliczu złożoności problemów, powagi okoliczności, surowości nieugiętej rzeczywistości, musimy z cierpliwością, rozwagą i pokorą, ale także z zapałem do pracy, zmierzyć się z wieloma projektami, które przed nami stoją. Determinacji budowniczych pierwszych największych katedr nie umniejszała niemożność kontemplowania ich dzieła, które miało być ukończone dopiero kilka wieków później. Na ich podobieństwo budujmy nasz gmach kamień po kamieniu, aby inni mogli doświadczyć jego ukończenia.

W tym celu działajmy tak, aby WWF pozostał laboratorium idei i siłą postępu, którą był przez trzy wieki. Starajmy się zachować wszystko, co stanowi o jej wyjątkowym charakterze, jej filarach inicjacyjnych i filozoficznych oraz zasadach organizacyjnych. Zwróćmy największą uwagę na utrzymanie jej organizacji poziomej, na poszanowanie jej wewnętrznej demokracji opartej na legitymacji wyborczej na wszystkich poziomach oraz na zachowanie wolności i suwerenności Lóż.

Zadbajmy również o bezkompromisowe przestrzeganie naszych zasad etycznych, które stanowią o tożsamości WWF. Nasz Regulamin Ogólny wyraźnie zabrania nam najmniejszego konszachtu, zmowy lub zgody z grupami, partiami, stowarzyszeniami i osobami, których działania lub wypowiedzi zawierają fermenty wykluczenia, rasizmu, antysemityzmu lub ksenofobii. Każda słabość w tym sensie byłaby dla WWF fatalnym błędem.

Do wzmocnienia niematerialnych filarów, które podtrzymują Zakon od trzech wieków, do zachowania jego głównych zasad altruizmu, świeckości i solidarności, do zabezpieczenia jego istotnych cech, należy dodać nowe drogi refleksji. Pragniemy kontynuować rozważania zaproponowane Lożom w ciągu ostatnich dwóch lat na pewne tematy: prawa i warunki kobiet i dzieci, opieka nad niepełnosprawnymi w naszym społeczeństwie, pomoc migrantom i nowa prekaryzacja młodzieży.

W tym roku do rozważań Lóż na temat kryzysu ekologicznego, który niszczy naszą planetę, chcielibyśmy dodać pracę nad potrzebą ponownego rozważenia kondycji zwierząt, nad uznaniem ich bezbronności i cierpienia. Poza empatią i współczuciem, praca ta jest częścią naszej filozofii altruizmu i troski o najsłabszych, podstawy naszego ideału.

Jeśli chodzi o komunikację, główny projekt, to pomimo nieuniknionych indywidualności, które poprzez swoje niedopuszczalne zachowania wszelkiego rodzaju są niestety mylone z ogromną uczciwą większością naszych członków, nie jesteśmy skazani na ostateczne przegranie tak ważnej bitwy o wizerunek. Dlaczego tak długo nie potrafiliśmy się lepiej wytłumaczyć, skoro tylko odpowiednia wiedza o masonerii może wyeliminować mrzonki i niedorzeczności? Wyjaśnienie prawdziwej natury masonerii, jak najdokładniejsze wyrażenie jej filozofii i moralności oraz hojność jej projektu społecznego stanowią prawdopodobnie jeden z naszych najpilniejszych obowiązków.

Do każdego z nas, w czasach, gdy zamęt i nieład zacierają zrozumienie i rozsądek, należy zaangażowanie się i praca z odwagą i rozwagą, aby dać siłę i wigor naszej Obediencji w służbie naszego ideału.

Zrobić wszystko, aby szerzyć nasze wartości i walczyć bez wytchnienia, aby Republika, niepodzielna, świecka, demokratyczna i obywatelska, nie uległa stopniowej dekompozycji na rzecz innego modelu społeczeństwa, uwspólnotowionego, złożonego z zestawień różnic pochodzenia, kultur, religii i płci, współistniejących obok siebie, a nie zjednoczonych wspólną wizją republikańską, która wykracza poza przynależność, w prawdziwej równości praw i prawdziwym braterstwie serc i ducha

W ten sposób WWF będzie mógł kontynuować wielkie alchemiczne dzieło tych, którzy trzy wieki temu wymyślili nieprawdopodobne połączenie zakonu inicjacyjnego, filozofii humanistycznej i braterskiej społeczności, wielkie dzieło, które nazwali Republiką Uniwersalną.Georges Serignac
Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Francji

Śmierć Królowej – Oświadczenie UGLE

źródło: freemasonry.network, 8 września 2022

Królowa Elżbieta II, najdłużej urzędujący monarcha Wielkiej Brytanii, patronka masonerii brytyjskiej, zmarła 8 września 2022 w Balmoral w wieku 96 lat, po panowaniu przez 70 lat.
Jej syn król Karol III powiedział, że śmierć jego ukochanej matki była “chwilą wielkiego smutku” dla niego i jego rodziny i że jej strata będzie “głęboko odczuwana” na całym świecie.

Poniżej publikujemy oficjalne oświadczenie Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii:

Z największym smutkiem Wielka Zjednoczona Loża Anglii przyjęła wiadomość o śmierci Jej Wysokości Królowej Elżbiety II, naszego najdłużej urzędującego brytyjskiego władcy. Ojciec królowej Elżbiety, zmarły król Jerzy VI i jej małżonek, książę Edynburga, byli masonami. Jej kuzyn, Książę Kentu, jest Wielkim Mistrzem Wielkiej Loży Anglii od 1967 r. i w imieniu wszystkich angielskich masonów prześle Jego Królewskiej Mości kondolencje. Inny z jej kuzynów, HRH ksiażę Michał z Kentu, jest Wielkim Mistrzem Wielkiej Loży Mark Master Masons of England and Wales od 1982 roku, i z Mark Masons’ Hall zostanie wystosowany odpowiedni komunikat. God Save The King.

Interia: Trzy Wieki masonerii. Kim naprawdę są wolnomularze?

Interia, 26.06.2021


Legenda założycielska masonerii opowiada, że narodziła się za panowania biblijnego króla Salomona, przed budową Pierwszej Świątyni. Łączy ich ona również z mitologią starożytnego Egiptu i Zakonem Templariuszy oraz różokrzyżowcami. Formalnie zaś “nowoczesna” masoneria powstała 24 czerwca 1717 roku, kiedy w gospodzie “Pod Gęsią i Rusztem” do życia powołano Wielką Lożę Londynu i Westminsteru, nadal istniejącą pod nazwą Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii.

To do dziś jedna z najpotężniejszych i najważniejszych obediencji wolnomularskich. Nazywana przez masonów “Lożą-Matką Świata”, “domem Wielkich Lóż” lub “domem Konstytucji”, rok do roku przeprowadza ona reprezentacyjne obchody rocznicy rozpoczęcia prac. To największe masońskie święto, celebrowane przez przedstawicieli różnych rytów na całym świecie. 

Uroczystościom przewodzi Wielki Mistrz, obecnie 85-letni książę Edward z Kentu, zaangażowany i aktywny mason, posiadający 33. stopień wtajemniczenia, a prywatnie brat stryjeczny królowej Elżbiety II i wnuk Jerzego V, pełniący naczelną rolę od 55 lat. Nie jest on pierwszym Windsorem na podobnym stanowisku, bowiem brytyjska rodzina królewska ma długą historię związaną z wolnomularstwem. Przynależności do loży nie ukrywali m.in.  pradziadek obecnej monarchini Edward VII oraz jej ojciec, książę Albert Fryderyk, późniejszy król Wielkiej Brytanii Jerzy VI, pierwotnie inicjowany razem ze swoim starszym bratem Edwardem 2 grudnia 1919 roku do Navy Lodge No. 2612.

Młodszy z synów Jerzego V mocno zaangażował się, błyskawicznie przechodząc przez kolejne poziomy wtajemniczenia. Za zasługi uzyskał 33. stopień i został Honorowym Członkiem Rady Najwyższej Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego w 1932 roku, a później mianowany na stanowisko Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Szkocji w dniu 30 listopada 1936 roku. Urząd piastował zaledwie przez 88 dni, po abdykacji Edwarda VIII i przejęciu władzy musiał zrzec się – zgodnie z masońskimi zasadami – stanowisk i zrezygnować z wolnomularstwa. Kilka miesięcy później zaoferowano mu stanowisko honorowego Wielkiego Mistrza – pozostał nim do…

więcej: