Ponowne zapalenie Świateł loży Piramida Północy WWP

Ponowne zapalenie Świateł loży Piramida Północy

wolnomularstwo.pl, 27 marca 2023

W sobotę 25 marca dokonało się ponowne Zapalenie Świateł Loży Piramida Północy na Wschodzie Torunia, pracującej pod auspicjami Wielkiego Wschodu Polski w Starożytnym i Pierwotnym Rycie Memphis-Misraïm. W 1937r. zainstalowana została w Warszawie loża symboliczna “Piramida Północy w Dolinie Wisły” nr 16 (Wielka Świątynia Mistyczna Polski Zakonu Wolnomularskiego Wschodniego Obrządku Dawnego i Pierwotnego Memphis-Misraim). Loża te przestała funkcjonować po wydaniu 22 listopada 1938r. dekretu Mościckiego (wydanego pod wpływem środowisk prokościelnych i endeckich) zakazu działalności stowarzyszeń wolnomularskich. Po ponad 80 latach uśpiona Loża z wznowiła swoją działalność. W uroczystych pracach wzięło udział wielu gości z zaprzyjaźnionych lóż i obediencji.

Dodaj komentarz