Pracownia Zbiorów Masońskich – warsztaty dla doktorantów

Pracownia Zbiorów Masońskich - warsztaty dla doktorantów

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 6 lipca 2023

Wczoraj w Oddziale Zbiorów Specjalnych odbyły się warsztaty dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UAM, zorganizowanych w ramach IV Międzynarodowej Letniej Szkoły Doktorantów. 📖Warsztaty na zbiorach specjalnych pochodzących z Pracowni Starych Druków, Pracowni Rękopisów, Pracowni Zbiorów Masońskich oraz Pracowni Regionalnego Zasobu Bibliotecznego, poprowadził prof. Ian Gadd z Bath Spa University UK.Warsztaty otworzył Prorektor UAM prof. dr hab. Zbyszko Melosik. W warsztatach uczestniczyli: prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – Prodziekan Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, prof. UAM dr hab. Aleksandra Boroń z WSE UAM, prof. UAM dr hab. Tomasz R. Szymczyński z Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, dr Nataliia Voitovych z Львівський національний університет імені Івана Франка oraz zainteresowani doktoranci.

więcej:

Dodaj komentarz