Odszedł Andrzej Czajkowski, współtwórca loży Nadzieja

Odszedł Andrzej Czaplicki, współtwórca loży Nadzieja

Loża Nadzieja na Wschodzie Lille i na Wschodzie Warszawy, 13 lipca 2023

Odszedł od nas na Wieczny Wschód brat Andrzej Czajkowski. Brat Andrzej mieszkał w Lille, jako obywatel Francji, w sercu będąc Polakiem.Z Jego wielkim zaangażowaniem i udziałem powołano w Lille w listopadzie 1990 roku Lożę Nadzieja, która w następnym roku rozpoczęła prace na Wschodzie Warszawy. Brat Andrzej jest wymieniony jako pierwszy na liście Szlachetnych Założycieli loży Nadzieja. Piastował Urząd Pierwszego Dozorcy.Przez ponad 30 lat ściśle pracował z Braćmi z loży Nadzieja, skutecznie pomagając i wspierając cennymi radami. Między Lożą Nadzieja w Warszawie a Braćmi w Lille utworzyliśmy specjalny most przyjaźni, braterstwa i współpracy.Brat Andrzej zbudował go i następnie rozbudowywał z wielkim zaangażowaniem. Most ten będzie dokumentował naszą pamięć o Nim.Był wielkim i prawdziwym przyjacielem naszego Mistrza nad Mistrzami – Brata Zbigniewa Grabowskiego.Brat Andrzej to primus inter pares w stosunkach polsko-francuskich.Odszedł, ale pozostanie na zawsze w naszych sercach.

Bracia z Loży Nadzieja

więcej:

Strona internetowa loży Nadzieja

Dodaj komentarz