XXVII Konwent Wielkiego Wschodu Polski

XXVII Konwent Wielkiego Wschodu Polski

wolnomularstwo.pl, 29 listopada 2023

26 listopada 2023 odbył się w pałacu w Jabłonnie pod Warszawą konwent Wielkiego Wschodu Polski. Było to 27-me z cyklu corocznych zebrań wszystkich mistrzów tego zakonu wolnomularskiego, licząc od roku 1997, kiedy to jego światła zostały ponownie zapalone (w przyszłym roku odbędą się obchody 240 rocznicy powstania tej największej polskiej obediencji liberalnej masonerii).

Zgromadzeni uczestnicy zadecydowali o przedłużeniu o kolejny rok kadencji Wielkiego Mistrza – Stefana Lesieur, zatwierdzili sprawozdania Rady Zakonu, Najwyższego Sądu Braterskiego i Komisji Rewizyjnej, przyjęli budżet na rok 2024 i przedyskutowali aktualne sprawy Zakonu. W tym roku obrady i głosowania cechowała wyjątkowa jednomyślność.

Konwent stanowi władzę ustawodawczą i kontrolną w WWP, Rada Zakonu (na której czele stoi Wielki Mistrz) władzę wykonawczą, a Najwyższy Sąd Braterski – sądowniczą. Komisja Rewizyjna to organ nadzoru i kontroli, zwłaszcza w sferze finansów organizacji.

Masońska demokracja opiera się na zasadzie trójpodziału władz, sformułowanej przez B:. Monteskiusza w XVIII wieku, do podstawowych jej zasad zalicza się też wewnętrzna transparentność organizacji wolnomularskich.

Dodaj komentarz