Pojęcie wolnomularskiej regularności

Pojęcie wolnomularskiej regularności
Pojęcie wolnomularskiej regularności jest niezwykle dyskusyjną kwestią. Zarówno nurt konwerwatywny, jak i liberalny masonerii ma swoją definicję regularności i nieregularności. IStnieję zatem wielkie rodziny obediencji regularnych na gruncie konserwatywnym i inne wielkie rodziny regularne na gruncie liberalnym.
 
 
Wolnomularstwo konserwatywne, tradycyjne i liberalne? – Dawid Steinkeller

Bitwa o Sztukę Królewską: Książka Karola Wojciechowskiego

Spadkobiercy Wielkiego Wschodu Narodowego – Adrian Czekalski

INTERPRETACJA REGULARNOŚCI WEDŁUG WIELKIEJ ZJEDNOCZONEJ LOŻY ANGLII (UGLE)

Stanowisko WLNP w sprawie regularności wolnomularskiej (pdf)

STATUTY I KONSTYTUCJE WOLNOMULARSKIE

LOŻE DZIKIE