Pojęcie wolnomularskiej regularności

wolnomularstwo.pl

Pojęcie wolnomularskiej regularności jest niezwykle dyskusyjną kwestią. Zarówno nurt konwerwatywny, jak i liberalny masonerii ma swoją definicję regularności i nieregularności. Istnieją zatem wielkie rodziny obediencji regularnych na gruncie konserwatywnym i inne wielkie rodziny regularne na gruncie liberalnym.

Pojęcie wolnomularskiej regularnościBITWA O SZTUKĘ KRÓLEWSKĄ – książka Karola Wojciechowskiego

Wolnomularstwo konserwatywne, tradycyjne i liberalne? – Dawid Steinkeller

Spadkobiercy Wielkiego Wschodu Narodowego – Adrian Czekalski

INTERPRETACJA REGULARNOŚCI WEDŁUG WIELKIEJ ZJEDNOCZONEJ LOŻY ANGLII (UGLE)

Stanowisko WLNP w sprawie regularności wolnomularskiej (pdf)

STATUTY I KONSTYTUCJE WOLNOMULARSKIE

LOŻE DZIKIE

.