Wolnomularstwo a chrześcijaństwo

wolnomularstwo.pl

100 masonów

Wolnomularstwo nigdy nie walczyło i nie walczy z Kościołami jako instytucjami religijnymi. Większość Kościołów chrześcijańskich odnosi się też życzliwie do zasad „sztuki królewskiej”. Inaczej Kościół rzymsko-katolicki, który często zwalczał masonerię. Dzisiaj stosunek hierarchii katolickiej do wolnomularstwa nie jest ani jednolity ani jednoznaczny i waha się pomiędzy potępieniem a życzliwą neutralnością i współpracą z instytucjami lożowymi. (…) Dialog, który toczył się i toczy do dnia dzisiejszego w większości krajów Unii Europejskiej, nie oznacza przecież, że Kościół rzymski zrezygnował z podkreślania doktrynalnych różnic pomiędzy teologią i pryncypiami wolnomularstwa. Odrzuca on w szczególności zasady „sztuki królewskiej” dotyczące równości wszystkich religii objawionych, wyobrażenia Boga, swobody interpretacji dogmatów religijnych itp. Niezgodę na pryncypia masonerii manifestują kościoły prawosławne, szczególnie konserwatywna cerkiew moskiewska.

Tadeusz Cegielski, Polubić wolnomularstwo

Wolnomularstwo a chrześcijaństwo

WOLNOMULARSTWO I KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI

WOLNOMULARSTWO I PROTESTANTYZM

Słownik polskich duchownych należących do lóż wolnomularskich – Krzysztof Załęski (Ars Regia nr 18, 2008/2009)

Masoneria wśród chrześcijan w Brazylii – Mirosław Kropidłowski

FREEMASONRY AND CHRISTIANITY (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)