Wolnomularstwo a Kościół rzymskokatolicki

Wolnomularstwo a Kościół rzymskokatolicki

wolnomularstwo.pl

.

Masoneria nie jawi się Kościołowi jedynie jako organizacja, której założenia są niezgodne z doktryną kościoła rzymskokatolickiego, ale jako groźna herezja wyrosła na jego łonie, śmiertelny wróg usiłujący zbudować świat, w którym nie ma miejsca dla chrześcijańskiego Boga, a więc i dla kościoła rzymskokatolickiego. Stąd rodzą się pomówienia o szatańskim pochodzeniu wolnomularstwa, o jego dążeniu do złożenia świata pod kopyta Bafometa, czy Lucyfera. W rzeczywistości u podstaw tej nienawiści stoi strach, że masoneria wyrwie współczesnemu człowiekowi z rąk kule przestarzałych doktryn i utwierdzi go w przekonaniu, że jest zdolny do samodzielnego kroczenia ku pełnemu poznaniu siebie i otaczającego go świata. Samodzielnego, ale nie samotnego, gdyż wolność, równość i braterstwo to dla masona słowa “święte”.

Tomasz Mondan, Kościół Rzymskokatolicki a wolnomularstwo

.

DOKUMENTY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO DOTYCZĄCE MASONERII

KOŚCIÓŁ A MASONERIA W POLSCE

Wolnomularstwo, Kościół, polityka – Ryszard Radwiłowicz

Stanowisko Watykanu wobec masonerii w XVIII w – Fryderyk Kwiatkowski

Wolnomularstwo i Kościół katolicki. U źródeł konfrontacji – Maciej B. Stępień (pdf)

Kościół a masoneria – Basilio Uda, M.B. (recenzja książki)

O dialogu katolicko-masońskim – Marcin Bogusławski

Prymas masonem – Cezary Leżeński

Kościół Rzymskokatolicki a wolnomularstwo – Tomasz Mondan

Cyrkiel i kropidło – Mariusz Agnosiewicz

Wolnomularze i Kościół. Dialog bez możliwości pojednania? – Norbert Wójtowicz

Kościół przeciw masonerii? – fragment dyskusji telewizyjnej z 28 kwietnia 1995 roku poświęconej problematyce religii i masonerii (Ars Regia nr 15/16, 2006) (pdf)

Precedens. Nowe prawo kościelne w praktyce – Maciej B. Stępień (pdf)

OPUS DEI

FREEMASONRY AND CATHOLIC CHURCH (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)

.