Wolnomularstwo i muzyka

.

Bracia pisali czasem krótkie hymny, innym razem rozbudowane kantaty pełne masońskiej symboliki i ideowych przesłań. Pisali nie tylko z potrzeby serca czy ducha, ale przede wszystkim na wyraźne zamówienie przyjaciół z loży chcących uświetnić poetyckimi strofami wolnomularskie spotkania.

Elżbieta Wichrowska, Antologia poezji masońskiej

musicaRytm i dźwięki w rytuale – Irene Mainguy

Oda do Radości – hymn Unii Europejskiej

Muzyka masońska : osobliwy gatunek muzyczny : rozważania w związku z edycją płyty – Krzysztof Voisé (Ars Regia nr 17, 2007/2008)

MOZART

Masońskie korzenie osobowości Fryderyka Chopin’a – Iwona A. Siedlaczek

Masońskie śpiewy w „Jutrzence pod Spiżowym Łańcuchem” – Norbert Wójtowicz (pdf)

Liturgia masońska w Teatrze na Wyspie – Krzysztof Skwierczyński (Ars Regia nr 4/5, 1993) (pdf)

*
FREEMASONRY AND MUSIC (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)